Norovirus waart in Flevoziekenhuis

Op de afdeling Cardiologie van het Flevoziekenhuis is het Norovirus vastgesteld. Op die afdeling worden voorlopig geen nieuwe patiënten opgenomen. Patiënten worden voorlopig op andere afdeling verpleegd.

Het virus geeft vooral maag- en darmklachten zoals braken en diarree. Het is een voor gezonde mensen weliswaar een lastig, maar onschuldig virus dat vaker voorkomt. Patiënten met verminderde weerstand kunnen er hinder van ondervinden. Het virus komt vaker voor in zowel verpleeg- en verzorgingshuizen als ziekenhuizen. 

Patiënten met klachten als gevolg van het Norovirus worden in aparte kamers verpleegd, meldt het ziekenhuis. Verder zijn er extra schoonmaakrondes en er is extra aandacht voor handhygiëne. Medewerkers met klachten moeten thuis blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Geschreven door