Explosieve groei afvalklachten

Het aantal Almeerders dat klaagt over stadsreiniging is vorig jaar meer dan verdubbeld. Klachten aan het adres van de gemeente gingen vooral over grofvuil dat niet werd opgehaald, niet geleegde containers of de vuilstort die eerder dicht ging dan gebruikelijk.

In totaal kwamen bij de gemeente ruim 1500 klachten binnen. Zo’n veertig procent ging over afval of over de openbare ruimte. Een groot deel van de klachten is ook gegrond, zo blijkt uit de Klachtenrapportage 2019.

Dankzij de coronacrisis kende Almere dit jaar een enorme stijging aan dumpingen. Toch blijkt uit de klachtenrapportage dat dit fenomeen niet nieuw is. Uit eerder onderzoek van de gemeente komt naar voren dat de hoeveelheid afvaldumpingen ook in de afgelopen jaren flink toenam. De klachten lijken een evenredige groei te hebben. De grootste stijging vond vorig jaar plaats. Werden er in 2018 nog 120 klachten bij stadsreiniging ingediend, in 2019 waren dat er 310. Hoe dat dit jaar zal zijn, is nog niet bekend.

Grote frustratie
“Verreweg de meeste klachten aan het adres van stadsreiniging gaan over niet opgehaald vuil of niet geleegde containers”, staat te lezen in het rapport. De gemeente ziet dat stadsreiniging vaak afspraken niet nakomt en dat dat zorgt voor irritatie bij inwoners. Onderbezetting wordt als argument opgevoerd. Zo zijn chauffeurs met een groot rijbewijs moeilijk te krijgen en heeft stadsreiniging te maken met kapotte voertuigen. Ook is er een grote wisseling onder personeel. Citaten uit de klachten laten zien hoe groot de frustratie is:

“Combi vuilnis container in de gehele straat niet geleegd. Dit is nu wekelijks aan de orde sinds 3 maanden. Er wordt door meerdere mensen uit de straat wekelijks melding gedaan, maar zonder merkbaar resultaat. Graag actie, we zijn het spuugzat!!”— Almeerder, Klachtenrapportage 2019

Uit het rapport blijkt ook dat Almeerders hun ergernis uiten over het uitblijven van reactie en actie van de gemeente. Een leerpunt voor de gemeente: “Klagers waarderen het als er contact wordt opgenomen. Zij hebben het gevoel gehoord te worden.”

Van de klachten aan het adres van stadsreiniging beoordeelde de gemeente zo’n 68% gegrond. Daarover concludeert het rapport: “Een hoog percentage gegronde klachten in verhouding tot een hoog aantal klachten geeft aan dat de kwaliteit niet in orde is.”

“Ik heb een melding gedaan, en ik wacht vervolgens al maanden op een antwoord. Vervolgens heb ik gebeld en te horen gekregen dat er nog niets met de melding gedaan is, behalve dat deze gesloten is. Echter dit zonder verdere op- of aanmerkingen. Ik vind dit niet kunnen.”— Almeerder, Klachtenrapportage 2019

In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten zich de uitkomsten van het rapport aan te trekken. Zo zullen onder meer de afvalwagens beter uitgerust worden. Nieuwe boardcomputers tonen precies wanneer, hoe laat en waar de wagens hebben gereden. “Zo kunnen we nagaan waarom het op een bepaalde locatie mis is gegaan”. Daarnaast wordt ook de klachtenbehandeling verbeterd.

Maar de Almeerder hoeft er nog niet op te rekenen daar direct resultaat van te zien. “We houden er wel rekening mee dat dit in de cijfers van 2020 nog niet zichtbaar zal zijn. De coronacrisis leidde dit jaar – landelijk en ook in Almere – tot een enorme toename in het afvalaanbod en afvaldumpingen en daarmee ook tot een toename van het aantal klachten.”

Andere klachten nemen ook toe
Er zit een algemene stijgende lijn in het totaal aantal klachten over verschillende onderwerpen. In 2013 waren dat er ruim 800, in 2019 meer dan 1500. Op de tweede plek staan klachten over zorg en welzijn. In 2019 waren er veel klachten over de huishoudelijk hulp. Mogelijk is daar een vertekend beeld ontstaan doordat klachten over externe zorgaanbieders meegeteld worden bij klachten aan het adres van gemeente. Dit betreft aanbieders van hulpmiddelen, taxivervoer, begeleiding en huishoudelijke hulp. Maar ook daar gaat de communicatie gaat niet altijd goed:

“Graag wil ik meedelen dat de mevrouw die aanwezig was namens de gemeente, niet alleen mij, maar ook mevrouw S. onheus heeft bejegend. Zij liet ons niet uitpraten en viel ons steeds in de rede. Ik vond haar toon zeer on-respectvol en de wijze waarop zij sprak, gaf mij het gevoel dat zij hier niet was om de mogelijkheden te bespreken, echter enkel om haar keus door te drammen, dat mevrouw S. niet in aanmerking zou komen voor PGB.”— Almeerder, Klachtenrapportage 2019

Ook hier zegt de gemeente te werken aan het verbeteren van de protocollen en met enkele aanbieders om tafel te gaan.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door