Twee IC-patiënten van het Flevoziekenhuis weer terug uit Duitsland

De 2 COVID-patiënten die op de intensive care waren opgenomen en op vrijdag 23 oktober met een helikopter zijn verplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster zijn weer terug in het Flevoziekenhuis. Ze zijn ontslagen van de intensive care en donderdagmiddag voor verder herstel opgenomen op de COVID-verpleegafdeling van het Flevoziekenhuis. De patiënten maken het naar omstandigheden goed.


Verzoek tot overplaatsing
Het Flevoziekenhuis heeft daarom een verzoek gedaan aan de ROAZ regio Noord-Holland Flevoland om 2 IC-patiënten over te nemen. Omdat in de regio en landelijk ook geen capaciteit was, is door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) besloten gebruik te maken van het aanbod van de Duitse ziekenhuizen voor hulp. Daarbij is rekening gehouden met welke patiënten medisch gezien het meeste in aanmerking zouden komen voor overplaatsing. Dit is gebeurd in overleg met de behandelend arts en de familie.

Druk maar we kunnen het aan
Op de SEH is het nog steeds druk met (mogelijke) COVID-patiënten. De afgelopen weken hebben we meer bedden op de COVID-verpleegafdeling vrijgemaakt volgens de landelijke faseringsafspraken. Op dit moment stabiliseert het aantal COVID patiënten op de verpleegafdeling. (Semi-) spoed, oncologische en acute zorg gaan in alle gevallen door. Het blijft dus druk en er wordt veel van onze medewerkers gevraagd, maar het Flevoziekenhuis kan de situatie nog steeds aan. 

Gevolgen voor reguliere zorg
Het Flevoziekenhuis wil de reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Onze medewerkers zetten zich daar maximaal voor in. Door de aanhoudende stroom COVID-19 patiënten en een hoger ziekteverzuim onder onze medewerkers lukt het ons helaas niet al onze reguliere zorg door te laten gaan. Om alle patiënten goed op te kunnen vangen en voldoende capaciteit vrij te maken op de verpleegafdelingen verplaatsen we sinds enkele weken een aantal niet-spoedeisende operaties naar een later tijdstip. Dit is uiteraard bijzonder vervelend voor de patiënten die dit overkomt.

Weinig gevolgen voor de poliklinische zorg

Vooralsnog heeft de opschaling van de COVID-zorg weinig gevolgen voor de poliklinische zorg. De spreekuren gaan voor bijna alle specialismen zoveel mogelijk door. Wel worden consulten in het ziekenhuis zoveel mogelijk omgezet naar telefonische en steeds meer digitale consulten.

Medische urgentie is leidend bij volgorde
Bij het bepalen welke patiënt in welke volgorde wordt behandeld is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie relatief hoog is worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling van de medisch specialisten.

Het is veilig voor patiënten om naar het ziekenhuis te komen
Wij benadrukken nogmaals dat het veilig is voor patiënten om naar het Flevoziekenhuis te komen. Wij hebben uiteraard alle gepaste maatregelen genomen om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Door het omzetten van consulten in het ziekenhuis naar telefonische en soms digitale consulten hoeven patiënten minder te reizen en wordt het aantal aanwezigen in het Flevoziekenhuis beperkt. Dit verkleint het risico op besmetting en stelt ons beter in staat de 1,5 meter afstand te houden.

Foto AS Media

Geschreven door