Vraagtekens bij informatie over Floriade aan raad

Het is onzeker of de gemeenteraad door burgemeester en wethouders altijd juist, tijdig en volledig is geïnformeerd over problemen in de aanloop naar de Floriade. Of de informatievoorziening in orde was, moet boven tafel komen met een raadsenquête.

Dat adviseert de raadscommissie die onderzoek deed naar het tegenvallende resultaat van het evenement.

De bevindingen zijn, dat het doel van de Floriade niet helder was en vaak veranderde. Verder verliep de samenwerking van betrokken partijen stroef. Partijen die moesten samenwerken hadden tegengestelde belangen. Het lukte de organisatie en de gemeente niet die tegenstellingen te overbruggen.

Donderdagavond zijn de uitkomsten van het vooronderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd. De onderzoekers hebben niet vastgesteld wat de Floriade de gemeente heeft gekost. Dat vergt nog een nadere analyse zegt de raadscommissie.

De Floriade van 2022 in Almere kampte met tegenvallende bezoekersaantallen, veel wijzigingen in de directie en wegblijven van deelnemers. Het evenement kwam naar schatting ruim honderd miljoen euro tekort.

Volgende maand buigt de gemeenteraad zich over de vraag of over de Floriade een raadsenquête gehouden moet worden. Betrokkenen kunnen dan openbaar en onder ede gehoord worden.

Donderdagavond werd ook een petitie aan de raad aangeboden, waarin een groep burgers aandringt op een raadsenquête naar het debacle.

Geschreven door