Zeker 250 nieuwe woningen op terrein NCCW

Volgende maand begint de sloop van het voormalige NCCW-gebouw in Haven. Woningcorporatie De Alliantie gaat er 250 tot 300 woningen bouwen.

De nieuwbouw wordt een mix van huur- en koopwoningen. De exacte doelgroepen zijn nu nog niet bekend. Mensen die een sociale huurwoning achterlaten, hebben voorrang op een middensector of vrije sector huurwoning en op koopwoningen.

De plannen worden in overleg met de gemeente ontwikkeld. Met omwonenden wordt volgend voorjaar over de plannen gesproken.

De Alliantie zegt meer mensen aan een betaalbare en passende woning te willen helpen.

De sloop van het NCCW-gebouw gaat nog geruime tijd duren. In het pand verblijven vleermuizen die een beschermde status hebben. De corporatie is wettelijk verplicht de vleermuizen niet te bestrijden. Ze worden in het sloopproces verhuisd naar de hoogbouw die pas eind volgend jaar tegen de vlakte gaat.

Geschreven door