Corporaties willen alleen grote bouwprojecten

De drie woningcorporaties in Almere wijzen voor het oplossen van de woningnood kleine bouwprojecten van de hand. Ze vinden kleinere plannen zeer tijdrovend en stellen de gemeenteraad voor alleen projecten met meer dan tweehonderd woningen uit te voeren.

Dat staat in een advies van Ymere, de Alliantie en Goede Stede over het Aanvalsplan Woningbouw van het college. De drie onderschrijven de noodzaak van een aanvalsplan. “Urgenten kunnen we steeds minder vaak binnen de afgesproken zes maanden aan woonruimte helpen”, schrijven ze aan de raad.

De corporaties willen een spoedige uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. De dertig procent die minister De Jonge (Volkshuisvesting) verlangt vinden zij eerder een minimum dan een streefpercentage.

Ze vragen de gemeenteraad om versterking van het ambtelijk apparaat om de noodzakelijke plannen te realiseren. Snelle besluitvorming over uitgifte van grond vinden ze een belangrijke voorwaarde voor het bestrijden van het woningtekort. Ook het bouwrijp maken moet sneller.

Ymere, de Alliantie en Goede Stede kondigen aan hun krachten en middelen te bundelen, mits het gaat om projecten met een substantieel volume.

Geschreven door