OPINIE Erik Theunissen (PvdA): Geef sociale woningbouw een boost

Het belangrijkste wat Almere kan doen om sociale woningbouw een boost is te geven, is besluiten om sociale woningbouw een boost te geven.

Almere heeft een aantal jaren terug een woonvisie en stedelijk woningbouwprogramma aangenomen. Daarin wordt o.a. beschreven hoeveel van welk type woning Almere wil bouwen (sociaal, midden of duur). Op het moment dat die werden aangenomen was al duidelijk dat de vraag naar sociale huurwoningen sterker zou stijgen dan het aantal sociale huurwoningen dat zou worden gebouwd. De afgelopen jaren is de vraag naar sociale huurwoningen nog veel meer gestegen dan we toen al dachten, en dus ook het tekort.

Het college en de coalitiepartijen weigeren alleen pertinent om ook maar iets aan die documenten te wijzigen en meer sociale huurwoningen te bouwen. Daardoor horen we als gemeenteraad bij veel bouwprojecten waarin weinig ruimte voor sociale woningbouw is dat daar vooral geen sociale huurwoningen bij moeten, want die komen volgens het college al op andere plekken. Of er is in die buurt al teveel sociale woningbouw. Dat toont wat mij betreft aan dat we best meer sociale huurwoningen kunnen bouwen, maar dat er vaak voor gekozen wordt om dat niet te doen.

Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om meer grond uit te geven aan woningcorporaties. Met name Goede Stede en Ymere geven aan dat ze meer kunnen en willen bouwen dan ze nu doen. Dat zorgt alleen voor minder grond opbrengsten en de coalitie wil gewoon zo min mogelijk sociale huurwoningen bouwen. Want sociale huurwoningen zijn slecht voor een buurt en zorgen voor overlast bij inwoners die niet van een sociale huurwoning woning afhankelijk zijn. 

Het belangrijkste wat Almere kan doen om sociale woningbouw een boost te geven, is dus besluiten om sociale woningbouw een boost te geven. Maar daarvoor hebben we wel een andere gemeenteraad nodig.

Geschreven door