Slagerij Verhoef святкує 100 років існування | відео – Oekraiens

Минулого четверга, п’ятниці та суботи сім’я Вергофів святкувала соту річницю Слагерія Вергофа.

Те, що колись починалося як малий бізнес в Амстердамі, перетворилося на відому м’ясну крамницю в Алмере-Хейвен. Історія успіху почалася в 1923 році, коли дід Кора Верхофа заснував м’ясну крамницю. З тих пір компанія пережила кілька поколінь, і незабаром сини Кор і Адрі продовжать бізнес.

Багата історія
У 1923 році дід Кора Верхофа відкрив власну м’ясну крамницю в Амстердамі. Завдяки майстерності та пристрасті до професії йому швидко вдалося створити базу лояльних клієнтів. Пізніше його син прийняв відповідальність за батька. Коли його син (Кор) очолив бізнес, у 1986 році м’ясний цех разом із родиною переїхав до Алмере-Хейвен. Відтоді Slagerij Verhoef зарекомендував себе як відоме ім’я в центрі Almere Haven. Їх девіз: «Всесвітньо відомий у всьому Алмере»
Mynuloho chetverha, p’yatnytsi ta suboty sim’ya Verhofiv svyatkuvala sotu richnytsyu Slaheriya Verhofa.

Te, shcho kolysʹ pochynalosya yak malyy biznes v Amsterdami, peretvorylosya na vidomu mʺyasnu kramnytsyu v Almere-Kheyven. Istoriya uspikhu pochalasya v 1923 rotsi, koly did Kora Verkhofa zasnuvav m’yasnu kramnytsyu. Z tykh pir kompaniya perezhyla kilʹka pokolinʹ, i nezabarom syny Kor i Adri prodovzhatʹ biznes.

Bahata istoriya
U 1923 rotsi did Kora Verkhofa vidkryv vlasnu m’yasnu kramnytsyu v Amsterdami. Zavdyaky maysternosti ta prystrasti do profesiyi yomu shvydko vdalosya stvoryty bazu loyalʹnykh kliyentiv. Piznishe yoho syn pryynyav vidpovidalʹnistʹ za batʹka. Koly yoho syn (Kor) ocholyv biznes, u 1986 rotsi mʺyasnyy tsekh razom iz rodynoyu pereyikhav do Almere-Kheyven. Vidtodi Slagerij Verhoef zarekomenduvav sebe yak vidome imʺya v tsentri Almere Haven. Yikh deviz: «Vsesvitnʹo vidomyy u vsʹomu Almere»

Nederlandse tekst klik hier

Geschreven door