Алмере за лаштунками, серія 5 | відео

Щоб увімкнути субтитри, натисніть кнопку CC внизу праворуч. потім виберіть потрібну мовуShchob uvimknuty subtytry, natysnitʹ knopku CC vnyzu pravoruch. potim vyberitʹ potribnu movu

Щоб прочитати цю статтю іншою мовою, скористайтеся кнопкою перекладу у верхньому лівому куті цієї сторінки.
Shchob prochytaty tsyu stattyu inshoyu movoyu, skorystaytesya knopkoyu perekladu u verkhnʹomu livomu kuti tsiyeyi storinky

Almere achter de schermen is een programma waarin Almeerders elkaar informeren over alles wat van belang is als je leeft van een klein budget.

Presentatie: Nancy de Groot

In deze aflevering van Almere Achter de schermen is het energiefixteam te gast. 
Check of jouw woning door het energiefixteam bezocht kan worden:
Energie hulp gratis aan huis, klik hier (er zijn wel regels)
De fixers zijn actief in de wijken Stedenwijk, Staatsliedenwijk, De Hoven, De Werven, Centrum Almere Haven, Bouwmeesterbuurt, De Grienden en Molenbuurt. 

In de Kunstlinie is de Afghaanse benefietavond voor Rescue Mother And Child Foundation
Kunstlinie 25 januari om 18.30 uur. 
De avond is voor 10 kijkers van dit programma gratis toegankelijk.
Informatie over het event, klik hier
Stuur voor gratis toegang een e-mail aan info@marcelkolder.nl