Politiek zoekt naar aanpak huiselijk geweld

De Almeerse gemeenteraad gaat zich grondig verdiepen in de ernst en omvang van huiselijk geweld. Er moet een gesprek komen met hulpverleners over problemen in de hulpverlening en over welke oplossingen mogelijk zijn.

Vorig jaar werd duidelijk dat in Almere, veel meer dan elders in het land, huiselijk geweld plaatsvindt. Per 100.000 inwoners zijn hier achthonderd situaties waarin uitwassen bekend worden.

Er zijn zowel door de gemeente als door hulpverleners al stappen gezet, maar een oplossing blijkt weerbarstig. Almere heeft inmiddels het Oranjehuis waar slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen.

Drie fracties in de gemeenteraad willen de lastige materie bespreken en doen daarvoor komende week een voorstel. Zij benadrukken dat bij huiselijk geweld verschillende soorten slachtoffers voorkomen. Zo zijn het niet alleen vrouwen die de dupe zijn, maar ook huisgenoten van dementerenden en zelfs huisdieren.

Die uitwas is vaak een voorbode van meer huiselijk geweld. Aan fysiek geweld gaan bovendien in bijna alle gevallen psychisch geweld, oneigenlijke druk en dreiging vooraf.

Geschreven door