Wethouder Bosch stapt op. ChristenUnie uit college | Video

Wethouder Roelie Bosch leest tijdens Nationale Voorleesdagen voor aan groep 3

De ChristenUnie is uit de coalitie voor het college van burgemeester en wethouders gestapt. Dat besluit volgde op het vertrek van haar wethouder Roelie Bosch (foto), donderdagavond.

Zij verklaarde in een extra raadsvergadering geëmotioneerd zich als wethouder niet meer veilig te voelen na het wegvallen van steun van de andere coalitiepartijen.

Bosch: “Helaas is er geen andere mogelijkheid dan ontslag in te dienen. Half december heeft de raad aan het college het voorstel voor de inkoop van jeugdhulp zonder inhoudelijke bespreking teruggestuurd, met de opdracht een nieuw voorstel te maken. Bij een meerderheid van de coalitiepartners was onvoldoende steun, bleek mij tijdens gesprekken. Zonder die steun is het voor mij niet mogelijk samen te werken.”

De fractie van de ChristenUnie besloot voor Bosch geen vervanging te kiezen. Fractievoorzitter Hans van Dijk zei: “Ten aanzien van de jeugdhulp hebben wij al langere tijd gemerkt dat er verschillende inzichten leven binnen de coalitiepartners. Onze fractie heeft geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is om met een gezamenlijk commitment de collectieve opdracht in de jeugdzorg uit te voeren.”

Met het wegvallen van de steun van twee raadszetels van de ChristenUnie is ook de basis van het college kleiner geworden. Namens de coalitiepartijen zei Lesley van Hilten zich te willen beraden op de nieuwe realiteit. Een debat over de situatie wordt volgende week gevoerd.

Het college gaat voorlopig verder met zes wethouders. Wie de portefeuille van Bosch overneemt moet nog bekeken worden. De gemeenteraad moet een besluit nemen over een eventuele aanvulling van het college.

Update – Uitleg van Hans van Dijk, fractievoorzitter Gemeenteraad Almere van de Christen Unie

Schriftelijke verklaring CU klik hier

Geschreven door