De #Wooncrisis in Almere: week 21 in 2023

17 sociale huurwoningen waarvan 3 voor urgenten en 844 koophuizen met een prijskaartje vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer zo’n 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden.

Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 21 van dit jaar zeventien sociale huurwoningen aan. Een deel van die woningen is met uitgestelde prestatieplicht. Negen appartementen zijn eind 2023 pas bewoonbaar.
Deze keer geen enkele huurwoning in de vrije sector.

Duur sociaal
Voor het gezin dat minstens € 34.576 tot 52.425 verdient zijn er deze keer drie nog net sociale huurwoningen te huur (€ 808,06). Vier van die dure sociale huurwoningen gaan naar urgent woningzoekenden. De drie dure sociale huurhuizen worden verloot.

Betaalbaar sociaal
Van de overige 14 sociale huurwoningen zijn er drie gereserveerd voor urgenten. Die kunnen dan eind 2023 onder dak zijn. Van de woningen die aan niet urgenten verhuurd worden gaan er 6 naar gelukkige lotelingen. Van het aanbod worden deze week 8 woningen verhuurd aan de langst wachtende kandidaat. Daarvan zijn er 2 voor senioren bestemd en 1 voor een Almeerse jongere.
WoningNet meldt dat het aanbod de komende tijd mager zal zijn. Er valt nauwelijks iets te kiezen voor wie een inkomen tot modaal heeft. Dat is een direct gevolg van het liberale woonbeleid ‘Thuis in Almere’ waar het bouwen van dure woningen centraal staat.

Funda
Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 21 een aanbod dat bijna vijfenzestig keer groter en zeker ook duurder is: 1.103 huizen. In week 20 waren dat – na aftrek van garages en een kavel – 1.086 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is één woning groter dan een week geleden: 6 in plaats van 5 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een aanmerkelijk groter aanbod van 253 woningen. In week 20 waren dat nog 248 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 455 (was in week 20: 448) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week uit iets meer woningen dan een week geleden kiezen: 361 (was in week 20: 349). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (was in week 20 ook 28).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 18 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of 25 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

Dit overzicht is gemaakt door John van der Pauw

Geschreven door