OPINIE: Kees Sanderse (CDA): moet de Voetnoot monument worden?

Zondagavond was er een item in Nieuwsuur over monumenten in Almere. Een architect werd gevraagd zijn oordeel te geven over de monumentenstatus van De Goede Rede en het voormalige politiebureau in Haven, twee van de vier monumenten die Almere rijk is naast de seintoren en het bivakhuisje in Haven. Het was een grappig item, waarin de architect zijn ongezouten mening gaf over de gebouwen. De monumentale waarde van de gebouwen is nul volgens de architect.

Ook over de Voetnoot die ook voorkwam in het item had de architect geen goed woord over. In een raadsbrief van 19 december vorig jaar zegde het college van burgemeester en wethouders toe uiterlijk in het eerste kwartaal van dit jaar de raad te informeren of voor te leggen wat er met de Voetnoot moet gebeuren. Wordt het een monument of niet en zal het bij de ontwikkeling Oostkavels worden betrokken om onvermijdelijk gesloopt te worden voor hoogbouw.

Omdat mogelijk de raad betrokken wordt in de keuze en wij in de CDA-fractie niet eensgezind zijn, besloot ik de vraag of de Voetnoot monumentwaardig is voor te leggen in onze ledenapp en het onderwerp bleek enorm te leven. Veel leden hebben mooie herinneringen aan de Voetnoot. Ze hebben er muziekles gehad of gingen er regelmatig boeken lenen. Anderen maakten zich zorgen over de toneelgezelschappen die er nu huizen. Maar anderen wezen op de enorme woningbouwopgave die Almere heeft en de goede grondexploitatie die, met de huidige tekorten op de begroting, Almere goed kan gebruiken. Veel Almeerders die Voetnoot hebben meegemaakt als bibliotheek en muziekschool vinden de Voetnoot monumentwaardig, terwijl Almeerders die de Voetnoot met name kennen zoals het nu is er weinig mee hebben. De Voetnoot heeft maar beperkte architectonische waarde en met name sentimentele waarde. Er zal dus een afweging gemaakt moeten worden of deze opweegt tegen de voordelen die hoogbouw op die plek de stad kan bieden. Ik kan u zeggen dat we er niet uit kwamen. We wachten het voorstel van het college af.

Foto: raadslid Kees Sanderse van het CDA Almere. (Foto: aangeleverd)

Geschreven door