Zeker 300 bootwrakken in water van Almere

In het openbare water van Almere liggen meer bootwrakken dan een paar jaar geleden. Het zijn er zeker tussen 300 en 400. De gemeente heeft onvoldoende geld om alle wrakken op te ruimen.

Per jaar worden hoogstens enkele tientallen half gezonken vaartuigen door de gemeente weggehaald. Dat gebeurt vooral als er milieuschade dreigt, bijvoorbeeld door lekkende olie. Met die aanpak is jaarlijks een ton gemoeid.

Wethouder Alexander Sprong heeft plannen aangekondigd om het ‘botenkerkhof’ op te ruimen. Hij wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de achtergelaten bootjes bij de eigenaren ligt. Daarover verschilt raadslid Hassan Buyatui van Denk met hem van mening. Hij stelt dat het opruimen van de verwaarloosde vaartuigen een eerste taak voor de gemeente is.

Dat er meer wrakken in het water liggen heeft volgens de wethouder te maken met afschaffing van het registratiesysteem waarbij eigenaren een vignet moesten kopen. Nu zijn de eigenaren die hun boot niet weghalen moeilijk te achterhalen.

Geschreven door