DENK Almere: ‘Villawijk Overgooi ook optie voor verslaafdenopvang’

In de raad van Almere wordt op donderdag aanstaande 8 februari gesproken over de realisatie van een locatie ‘Beschermd Wonen Plus voorziening’. Een voorstel van het college dat niet alleen gaat over de uitgangspunten en criteria die zouden kunnen gelden voor een dergelijke voorziening, maar bevat nu al een locatiekeuze: Hippias van Elisweg in Oosterwold. Erg slordig, vindt DENK Almere. De partij verwijt het college amateurisme. Overgooi is ook een optie voor de partij.

DENK is ook bezorgd over de ontstane onrust onder de inwoners van Oosterwold. Buyatui: “De raadsleden hebben de afgelopen dagen tal van mails ontvangen van bezorgde inwoners van Oosterwold. Onbegrijpelijk! Vooral omdat het college in het verleden toegezegd heeft in dit soort gevallen eerst een participatieplan te zullen presenteren alvorens er een besluit genomen zou worden.”

Overgooi

DENK wil dat het college op basis van duidelijke kaders een aantal opties voorlegt. De partij ziet de villawijk Landgoed Almere Overgooi ook als optie. Buyatui: “De voorgestelde locatie in Oosterwold is voor ons niet heilig. Waarom realiseren we bijvoorbeeld een dergelijke voorziening niet in een wijk als Overgooi? Deze vraag hebben we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aan de huidige portefeuillehouder gesteld. Ze was het -verrassend genoeg- met ons mee eens dat dat kan. Deze optie dient -wat ons betreft- ook goed onderzocht te worden.”

Raadslid en fractievoorzitter DENK Almere snapt niet dat het college een locatiekeuze aan de raad voorlegt terwijl er nog over de uitgangspunten voor zo’n locatie gesproken moet worden. Buyatui: “Dit is erg slordig en amateuristisch. We willen eerst de kaders vaststellen en naar aanleiding daarvan zou het college een aantal opties aan de raad voorleggen. Wat het college nu doet, doet denken aan die rare sprongen van een kat in het nauw.”

DENK wil daarom een motie indienen om naar andere locaties te kijken, inclusief Overgooi. Buyatui: “Het is aan de raad om een locatie te kiezen en niet aan het college. Het college dient de raad wel in positie te brengen om een weloverwogen keuze te maken. Ons pleidooi is daarom: eerst kaders vaststellen en daarna een aantal opties aan de raad voorleggen. Een raadsvoorstel met maar één optie naar de smaak van het college zullen we nooit steunen.”

Foto: Raadslid Hassan Buyatui van Denk. (Foto: archief Omroep Almere)

Geschreven door