Afspraken over 800 goedkope huurwoningen per jaar

De gemeente en de Almeerse woningcorporaties willen de komende vijf jaar steeds 800 sociale huurwoningen bouwen. Almere telt een groot aantal woningzoekenden in juist deze categorie woningen.

De afspraken betreffen de uitvoering van landelijke plannen. De partijen praten nog over aspecten als duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en betaalbaarheid. Die plannen worden naar verwachting dit najaar bekrachtigd.

Het is de bedoeling dat de afspraken over aantallen nieuwbouw elk jaar worden bijgesteld. De vorige week afgetreden wethouder Lindenberg wil maximaal inzetten op grote aantallen die snel te realiseren zijn. Daarbij kijkt de gemeente naar nieuwbouwlocaties en plekken in het stadscentrum.

Almere kent nu een wachtlijst van vele jaren voor een goedkope huurwoning. De afgelopen jaren bouwde de stad nauwelijks nieuwe woningen en daarvan waren er soms slechts enkele tientallen in de goedkope huursector. Eind februari werden dertien sociale huurwoningen aangeboden.

Geschreven door