De #Wooncrisis in Almere: week 42 in 2023

Almeerse woningzoekenden en liberale social engineering: ruim aanbod voor wie € 74.000 of meer verdient en marginaal aanbod voor wie tot modaal verdient.

Deze week 13 sociale huurwoningen, geen middenhuur, 46 dure huur en 866 koopwoningen van € 350.000 en meer.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 actieve kandidaten voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koop- en huurwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 42 van dit jaar dertien sociale huurwoningen met een prijs van € 410 tot € 780 aan. Deze week geen middenhuurwoning op Funda en WoningNet.
Twee sociale huurwoningen krijgen via verloting een nieuwe bewoner. Een van de lotelingen moet een jongere zijn. De andere elf sociale huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Vier van die woningen zijn voor senioren bestemd, een voor een jongere en drie voor studenten. De andere twee zijn voor alle andere woningzoekenden

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. Deze week geen midden-huur woningen bij Funda. In week 42 wel 46 huurwoningen aan met een prijs van € 1.070 tot € 3.250. De woningen van € 1.070 en € 1.070 zijn bijna verhuurd. De dan ‘goedkoopste’ doet € 1.300 per maand.
Daarnaast 1.056 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor kopers met een modaal inkomen tot € 40.000. Het aanbod op Funda overtreft dat van WoningNet ruimschoot met een factor 84.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen net zo schaars als vorige week.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week weer iets groter dan vorige week: nu 187 en in week 40 waren dat 175 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft deze week ook meer keuze: 491 (was in week 41: 427) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) heeft de koper deze week weer iets meer keuze dan een week geleden: 350 (was in week 40: 346).
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft deze week weer meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 41: 24). Het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 of meer te besteden heeft is overigens aanzienlijk lager dan 20.000. Daardoor is de slaagkans van woningzoekenden met een modaal inkomen veel kleiner.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

In ambities kun je niet wonen
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Nul20 laat weten dat de nieuwbouw in Almere ver achter blijft bij de ambitie van de liberale wethouder Julius Lindenberg.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat kan gerust worden gekwalificeerd als de liberale versie van social engineering… 

John van der Pauw

Geschreven door