Banengroei niet groter dan voorgaande jaren

In het afgelopen jaar is de werkgelegenheid in Almere met 4,6 procent toegenomen. Er kwamen ruim 4300 banen bij. Dat zijn er iets minder dan in 2022.

De cijfers liggen wel hoger dan gemiddeld in Flevoland. De groei valt voornamelijk toe te schrijven aan de vestiging van nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van de provincie.

De groei van het aantal banen was in 2023 bijna net zo sterk als het voorgaande jaar. In Flevoland wijken Lelystad en Zeewolde sterk af, met een lage groei van 1,7 en 1,6 procent. In Almere is de banengroei verdeeld over verschillende sectoren, al springt de zorg eruit met een groei van bijna 1500. In Almere zijn de groot- en detailhandel en de zorg de grootste sectoren.

Almere telt nu bijna 80-duizend banen. Er zijn hier nu 30-duizend bedrijven gevestigd. Daarvan is verreweg het merendeel een eenmanszaak. (archieffoto)

Geschreven door