Opinie: Links moet Almere in twee jaar redden/Frank Roos, redacteur

Het stadsbestuur zal niet direct stil komen te vallen. Zelfs de wethouder die namens de donderdag opgestapte VVD-fractie in het college zat, wil nog best een vergadering of wat doorwerken. Na vertrek van twee partijen blijven er nog vijf over. Vijf, echt waar.

Donderdagavond praten de andere tien partijen in de gemeenteraad over de nieuw ontstane situatie. Want de meerderheid van het college is nu wel ver uit zicht. De VVD was immers de grootste partij en vervulde de voorname post Wonen.

Dus denkt elke fractie mee over de vacatures. De PVV zou wel willen, ondanks recente verzwakking van de gelederen. Daar is geen denken aan voor D66 en Partij voor de Dieren. Iedereen kijkt daarom naar links waar de PvdA wel eens betere tijden kende en nu zeker niet zonder GroenLinks het college in kan. En er zijn toch twee vacatures?! Trouwens, beide partijen hebben in Almere ruime bestuurhistorie.

Maar moeten de progressieve fracties wel meewerken aan oude afspraken die onder leiding van de conservatieve VVD’ers gemaakt zijn? Dan moet het coalitieakkoord grondig op de schop, voor iets meer dan twee jaar. Dat kost tijd en de stad worstelt met veel grote, urgente zorgen.

Er moeten woningen komen en heel andere woningen dan waarvoor de VVD koos, maar betaalbare huizen en veel voor starters die al lang in de wachtkamer zitten. De sociale structuur van de stad verdient een opknapbeurt om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, lerarentekort aan te pakken en huiselijk geweld terug te dringen. Alle pijn wordt al lang gesignaleerd, maar niemand deed iets effectiefs. De vraag is wat progressieve partijen in twee jaar kunnen veranderen.

Belangrijk is dat de VVD opstapt vanwege de dreiging van tekorten die niet op “hardwerkende” inwoners mogen worden afgewenteld. Het gaat om veel geld en waarom zouden PvdA en GroenLinks opdraven om financiële zorgen die jarenlang onder VVD-bewind ontstonden, even snel aan te pakken? Daar valt weinig eer aan te behalen. Binnen twee jaar zijn die zorgen niet verdwenen, de rekening gaat naar de Almeerders en de VVD maakt goede sier tijdens campagnes.

Het is ronduit cynisch dat de VVD nieuwe  bezuinigingen niet met de inwoners wil afrekenen. Het miljoenentekort moest worden afgewenteld op bijvoorbeeld de jeugdhulp. Alsof de schade van die keus de stad niet veel meer zou kosten dan geld.

Geschreven door