OPINIE raadslid Marc van Rooij 50PLUS: Coalitie nog steeds stil over wethouder

Ruim anderhalve week na de aanstelling van verkenner Han Noten door de coalitie is het in de politieke arena van Almere opvallend stil. De coalitiepartijen vragen twee weken bedenktijd om de toekomst van de coalitie te overwegen, terwijl communicatie volledig ontbreekt. Geruchten suggereren dat de coalitie een nieuwe wethouder zoekt met specifieke expertise, mogelijk geleverd door de ChristenUnie. Het zijn maar geruchten, maar waar er rook is, is er ook vaak vuur wordt er wel eens gezegd  Dit scenario roept vragen op over de transparantie en intenties van de huidige coalitie.

Het recente vertrek van wethouder Bosch heeft een golf van verbazing veroorzaakt en het belang van open dialoog binnen het stadsbestuur benadrukt. De coalitie lijkt echter te kiezen voor stilte, waardoor de oppositie en de inwoners van Almere in het ongewisse worden gelaten. Dit gebrek aan communicatie onderstreept de noodzaak van een meer transparante aanpak in de politiek van Almere.

De situatie vereist dringend een heroverweging van strategie door de coalitie, met nadruk op openheid en samenwerking. Het is cruciaal dat de stilte wordt doorbroken en dat er een constructieve dialoog met zowel de politieke partijen als de inwoners van Almere wordt aangegaan. Almere verdient een bestuur dat niet alleen de huidige uitdagingen serieus neemt, maar ook actief streeft naar een inclusieve en transparante besluitvorming.

Het is tijd dat de politieke leiders van Almere hun rol heroverwegen en zich inzetten voor een open communicatie, niet alleen binnen de raadzaal, maar ook naar de gemeenschap toe. De inwoners van Almere hebben recht op duidelijkheid en betrokkenheid bij de beslissingen die hun stad vormgeven. Het doorbreken van de huidige stilte is essentieel voor het herstellen van vertrouwen en het bouwen aan een toekomst waarin alle Almeerders trots kunnen zijn.

Foto: Raadslid Marc van Rooij van 50PLUS (Foto: aangeleverd)

Geschreven door