Telerswoning Buitenvaart mag plattelandswoning worden

De omzetting van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning in glastuinbouwgebied Buitenvaart is door de Raad van State goedgekeurd. Glastuinbouw Nederland maakte bezwaar.

Het gaat om een zaak waarin een aardbeien- en kersenteeltbedrijf in glastuinbouwgebied Buitenvaart van één van de twee bedrijfswoningen een plattelandswoning wil laten maken vanwege bedrijfsoverdracht. De ouders dragen het bedrijf over aan hun zoon. Hierdoor vervalt de noodzaak voor één van de twee bedrijfswoningen.

Maar de gemeente Almere vindt dat leegstaande bedrijfswoningen weer gebruikt moeten worden. Daarom is in beleid vastgelegd dat ze mogen worden omgezet in plattelandswoning, zodat die kunnen worden gebruikt door bewoners die niets met het bijbehorende bedrijf te maken hebben. De organisatie Glastuinbouw Nederland maakte bezwaar tegen de omzetting.

Die organisatie wil voorkomen dat de plattelandswoning in de weg staat bij toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van glastuinbouw in dit gebied. Om diezelfde reden was invoering van het fenomeen plattelandswoning eerder in andere regio’s een onderwerp van discussie.

Volgens de Raad van State is het niet zo dat in deze zaak de woning toekomstige uitbreiding in de weg staat, omdat die uitbreidingsmogelijkheden nog onzeker zijn volgens de rechter. Er is volgens de rechter gebleken dat er nagenoeg geen bestaande uitbreidingsmogelijkheden voor de omliggende glastuinbouwbedrijven meer zijn.

Geschreven door