Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een beroep doen op het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (Now). Dat is een nieuwe deeltijd-WW-regeling. Organisaties met meer dan 20% verwacht omzetverlies kunnen tot 90% financiële tegemoetkoming krijgen voor de loondoorbetaling van hun werknemers.  Deze tijdelijke…

Metamorfose voor station Almere Centrum

Station Almere Centrum zal de komende periode een mooie metamorfose ondergaan. Hiervoor heeft ProRail opdracht gegeven aan Hegeman Bouw en Infra B.V. en Straal- en Schildersbedrijf WEST B.V. Bij de grondige opknapbeurt staan helderheid, transparantie, licht, kleur, een juiste routing…

Lastige tijd voor kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren hebben het lastig tijdens de intelligente lockdown. De RIVM-maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vallen zwaar. Dat zegt Daniëlle Lanzaat van welzijnsstichting de Schoor in Almere. Sporten en een frisse neus halen, is volgens haar heel…

Veel coronamaatjes, nog weinig hulpaanvragen

Het project coronamaatjes van stichting De Schoor in Almere heeft sinds de start enkele honderden vrijwilligers gekregen. Coronamaatjes zijn mensen die andere mensen willen helpen in deze tijd. Enkel de hulpvragen blijven wel achter, stelt Jolanda Homans. Volgens de opbouwwerker…

1 363 364 365 366