Nerka Dawcy

Dawstwo narządów, szczególnie u dzieci, to zacięty okres. Damon Burgman, wolontariusz w naszym zespole wideo, doświadczył tego jako dziecko. Orgaan donaties, vooral bij kinderen is…

1 5 6 7