Rodacy z Polski | Medelanders Pools

Ta strona będzie zawierać wiadomości, muzykę i wywiady stworzone przez naszych nowych rodaków w języku ukraińskim. Ponownie, propozycja brzmi: Przez Almere – Dla Almere

Op deze site komen nieuws, muziek en intervieuws die gemaakt zijn door onze nieuwe medelanders in het Pools. Ook hier is de stelling Door Almere – Voor Almere

Regularnie publikowane będą klipy informacyjne o codziennych wydarzeniach w Almere, a także o tym, co można robić, jak działa nasz system polityczny. Gdzie można uzyskać informacje. Ale najlepsze są historie, które mogą nam opowiedzieć.

Regelmatig zullen informatie clips worden geplaatst van de dagelijkse dingen die zij ervaren in Almere, maar ook wat is er te doen, hoe werkt ons politiek systeem. Waar is informatie te verkrijgen. Maar het leukste is de verhalen die zij ons kunnen vertellen.

Klip informacyjny straży pożarnej na temat dostępności w mieszkaniach. | Informatie clip brandweer over bereikbaarheid in appartementen.

Geschreven door