Kort geding tegen nieuwe polis Yarden

Klanten van uitvaartverzekeraar Yarden zijn naar de rechter gestapt om te voorkomen dat het Almeerse bedrijf de polisvoorwaarden versobert. Vorig jaar ontstond grote ophef toen Yarden het bedrag verlaagde dat mensen vergoed krijgen voor een begrafenis of crematie. Vrijdag is een aantal verzekerden een kort geding gestart om de poliswijziging ongedaan te maken.

De zaak gaat over de oude pakketpolissen die dekking bieden voor een complete begrafenis of crematie. Yarden wil de polisrechten dit jaar afwaarderen en bevriezen. Volgens de rekentool op Yarden.nl kost een begrafenis zo’n tienduizend euro. Medio 2019 liet Yarden aan 390.000 polishouders weten dat zij die financiële verplichting niet langer kan nakomen. Nabestaanden krijgen sindsdien nog maar zo’n 2800 euro vergoed.

En-bloc causule
Yarden geeft aan dat zij de polissen mag aanpassen op grond van een zogenoemde ‘en-bloc clausule’, die de verzekeraar het recht geeft om in één keer een hele groep polissen aan te passen. De verzekerden kunnen zich daar niet in vinden en willen bovendien een verklaring voor de maatregel.

In 2007 hield de Ombudsman overigens eenzelfde poliswijziging tegen en begin dit jaar heeft ook de Consumentenbond Yarden gesommeerd de versobering van de pakketverzekering terug te draaien. Maar volgens de Almeerse verzekeraar is de aanpassing nog steeds van kracht.

Grote zorgen
Sociaal Verhaal, een vereniging van vrijwilligers die zich onder andere belangeloos voor gedupeerde polishouders van Yarden inzet, heeft advocaten ingeschakeld om een dagvaarding uit te brengen. Volgens de vereniging staan verzekerden met hun rug tegen de muur en maken ze zich grote zorgen of ze de kosten van een uitvaart nog kunnen betalen.

Geschreven door