Teller financiële risico’s Floriade staat op 42,5 miljoen euro

De financiële risico’s van de wereldtuinbouwtentoonstelling 2022 in Almere zijn opgelopen tot 42,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Floriade 2020 die het college van burgemeester en wethouders donderdagmiddag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

De rapportage wordt twee keer per jaar opgesteld om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de stand van zaken omtrent het evenement. In het document worden zeventien zaken genoemd waar kleine of grote risico’s aan kleven.

Bezoekers en parkeren vallen erg tegen
De grootste tegenvaller is het aantal bezoekers. Oorspronkelijk gingen de gemeente Almere en de Floriade BV er vanuit dat het evenement 2 miljoen bezoekers zou trekken. De kaartverkoop zou 40 miljoen euro netto opbrengen en nog eens 4,4 miljoen euro parkeerinkomsten. De kans dat er minder bezoekers naar de Floriade komen is 100 procent zeker. Zo valt te lezen in de Voortgangsrapportage Floriade 2020. De gemeente gaat nu uit van 10,4 euro miljoen minder opbrengsten. Het hele bedrag is al gereserveerd om deze tegenvallen op te kunnen vangen. Voortgangsrapportage :”In de risicoreservering wordt voor deze specifieke post 100% gereserveerd.”

In de Voortgangsrapportage valt er verder te lezen: “Een tegenvallend aantal bezoekers leidt niet alléén tot tegenvallende inkomsten vanuit de kaartverkoop en lagere parkeerinkomsten, maar ook tegenvallende spin-off inkomsten, bijvoorbeeld hotelovernachtingen en een imagoverlies voor de gemeente Almere.

Veel minder sponsorbijdragen dan gedacht
Oorspronkelijk dachten de gemeente en de Floriade BV 9,6 miljoen euro aan sponsorgelden uit het bedrijfsleven te krijgen. “Als gevolg van onvoldoende interesse vanuit de markt in het Floriade-evenement en een mogelijk verslechterde economische situatie, bestaat de kans dat de sponsoring onvoldoende van de grond komt”. Zo wordt er rekening gehouden met een bedrag van 8 miljoen euro minder aan sponsorinkomsten.

Busvervoer kost meer geld
In de business case van de Floriade 2022 is voor de kosten van het busvervoer van bezoekers naar het Floriade-terrein met 1,2 miljoen euro rekening gehouden. Oorspronkelijk werd rekening gehouden met één parkeerplek buiten de stad. Bezoekers worden vervolgens met de bus naar het Floriade-terrein gereden. Nu is besloten twee parkeerterreinen in te richten aan de rand van de stad. Het busvervoer moet nog geregeld worden. Alles bij elkaar gaat het busvervoer 5 miljoen euro extra kosten.

Overnachtingen op Floriadeterrein
Tijdens het evenement in 2022 huurt de Floriade BV een appartementengebouw van ontwikkelaars Amvest en Dura Vermeer. De Floriade BV zal de Floriade-toren inrichten om deze tijdens de expo te verhuren aan de deelnemers van het evenement. Verwacht wordt dat de kosten die worden gemaakt voor de appartementen niet worden terugverdiend. Zo wordt er rekening gehouden met 2,5 miljoen euro minder huuropbrengsten.

Gemeente Almere heeft al wat geld opzij gezet
De totale financiele risico’s van de Floriade bedragen nu 42,5 miljoen euro. Aan de hand van de toekomstige ontwikkelingen kunnen die risico’s hoger of lager uitvallen. Om die risico’s op te kunnen vangen heeft de gemeente 26,7 miljoen euro opzij gezet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. Toen was een bedrag van 13,3 miljoen euro opzij gezet.

Dat er nu meer geld is gereserveerd voor de risico’s komt doordat de gemeenteraad onlangs het besluit heeft genomen om door te gaan met de organisatie van de Floriade in 2020. Aan die keuze kleven ook financiële risico’s.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door