Digitaal monument voor bemanning Short Stirling gelanceerd

Vandaag vieren we in Nederland dat ons land precies 75 jaar geleden bevrijd werd van de bezetting door Duitsland. Een dag waarop we ook stilstaan bij de mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Zo stonden de Provincie Flevoland en de gemeente Almere vandaag stil bij de bemanningsleden van de Short Stirling: de Engelse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Markermeer is neergestort.

Dit jaar wordt het vliegtuigwrak geborgen. Om deze mannen te eren ontwikkelt Moondocs in opdracht van de provincie een documentaire, waarin de verhalen van de mannen en hun nabestaanden centraal staan. Vandaag maakte de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman de url van het digitale platform bekend: Vliegenoverpolderlijnen.nl. Hierop plaatst Moondocs de onstaansgeschiedenis van de film die tijdens hun zoektocht naar de verhalen over de bemanning naar boven komt. Uiteindelijk wordt het platform een digitaal monument om de bemanning te herdenken, en vormen de verhalen de basis van de documentaire die eind 2020 wordt gepubliceerd.

Vliegenoverpolderlijnen.nl brengt het verhaal van het vliegtuig in beeld, en heeft hierin speciale aandacht voor de bemanningsleden en hun nabestaanden. Een groot deel van onze provincie bestond nog niet toen de oorlog werd gevochten, maar de Noordoostpolder al wel. De contouren van de nieuwe polder vormden een belangrijk oriëntatiepunt voor vliegers op hun route naar huis. Ook zijn sporen van de Tweede Wereldoorlog duidelijk vindbaar in het zuidelijke deel van Flevoland, zoals de verschillende vliegtuigwrakken. In de aanloop naar de lancering van de documentaire geregisseerd door Heleen Minderaa, plaatst Moondocs filmfragmenten en ander documentatiemateriaal over de verhaallijnen op het platform.

Berging Short Stirling
In 2020 werkt de gemeente Almere samen met de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Provincie Flevoland en aannemer Leemans Speciaalwerken toe naar de berging van het wrak van de Short Stirling. De startdatum van de berging stond oorspronkelijk op 30 maart gepland, maar na een grondige risicoanalyse over de munitie die mogelijk gevonden wordt en de huidige coronacrisis, is de berging uitgesteld. Naar verwachting kan de berging dit najaar starten.

Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad steunen dit. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken
Deze berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Gemeente Almere is opdrachtgever. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Defensie en de provincie Flevoland ondersteunen de gemeente bij de berging met geld en advies.

Het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken startte in 2019 en zorgt voor de berging van circa 30 vliegtuigen waarbij grote kans is op het aantreffen van stoffelijke resten. Dit programma is gestart om aan de lang gekoesterde wens van nabestaanden tegemoet te komen om hun vermiste familieleden een graf te kunnen geven en om zekerheid te krijgen over hun lot.

Kijk de komende maanden op vliegenoverpolderlijnen.nl voor de verhalen van de documentaire.

Geschreven door