Gemeente ervaart druk door corona bij onderhoud aan de openbare ruimte

Het groenonderhoud en het beheer van de openbare ruimte in Almere staan onder druk door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

De werkzaamheden worden in Almere voor een belangrijk deel uitgevoerd door de Tomingroep, maar dit sociale werkbedrijf kan momenteel door de coronacrisis en de ingestelde beperkingen minder dan de helft van het gebruikelijke aantal mensen inzetten.

Volgens de Tomingroep komt dit mede doordat er bij het bedrijf bovengemiddeld veel mensen met een verhoogd medisch risico werken. Ook zijn er veel medewerkers die samenwonen met iemand anders met een verhoogd risico. Daarnaast heeft de Tomingroep medewerkers die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn om zich aan de speciale regels, zoals bijvoorbeeld anderhalve meter afstand, te houden. Verder zijn er medewerkers met gezondheidsklachten en medewerkers die erg bezorgd zijn. Al deze medewerkers zitten uit voorzorg nu thuis. Volgens de Tomingroep willen zij graag weer aan de slag, maar wordt er wel kritisch gekeken of dit verantwoord is.

Het Almeerse stadsbestuur heeft de Tomingroep inmiddels gewezen op gemaakte afspraken en verplichtingen. Onderdeel van die afspraken is dat er eventueel andere bedrijven worden ingehuurd om het werk alsnog te doen. De gemeente benadrukt wel dat zij het belangrijk vindt om met de Tomingroep in overleg te blijven over de situatie.

Ook veel andere medewerkers zitten thuis
Niet alleen Tomin-medewerkers die in het groenonderhoud en in de schoonmaak werken zijn overigens getroffen door de coronamaatregelen. Zo heeft personeel van De Kringloper door de sluiting van de winkels enkele weken thuis gezeten en zit ook zo’n 40 procent van de Tomin-medewerkers die gedetacheerd zijn bij andere bedrijven momenteel thuis. De Tomingroep zegt waar mogelijk te proberen om medewerkers tijdelijk ander werk te laten doen

Geschreven door