Coronacrisis: financiële gevolgen voor Floriade

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere. Wat begon als abstract plan, begint nu echt zichtbaar en tastbaar te worden op het Floriade-terrein en in de stad: zo wordt nu langzamerhand bouwwerk na bouwwerk opgeleverd en staan alle bomen, struiken en bollen in de grond.

Twee jaar vóór de opening van de wereldtuinbouwtentoonstelling werd de wereld geconfronteerd met de coronapandemie. Een crisis met verstrekkende gevolgen op heel veel verschillende vlakken. Ook op de organisatie van Floriade is de invloed van de coronacrisis groot.

Al langer is duidelijk dat de coronacrisis van invloed kan zijn op bezoekersaantallen, en dat de crisis het heel lastig maakt om sponsoren aan het evenement te verbinden: bedrijven zijn momenteel voorzichtig met hun uitgaven. De afgelopen periode zien we ook dat als gevolg van de coronacrisis bij sommige partners, deelnemers en leveranciers de onzekerheid groeit over noodzakelijke investeringen en kosten die samenhangen met hun bijdrage aan Floriade. Eerder lieten we al weten dat we om die reden de horeca op de Expo extra ondersteunen. Daarnaast hebben we te maken met hogere kosten door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en hogere brandstof- en materiaalkosten.

Zoals gebruikelijk bij een groot project, hebben we geld opzij gezet in een risicoreservering. Daar zit 24,6 miljoen in om tegenvallers op te kunnen vangen. Een deel van dit geld, 7,3 miljoen, hebben we moeten inzetten. Het gaat dan om de eerder aangekondigde ondersteuning van de horeca, achterblijvende sponsorinkomsten, personeelskosten en een kleine post onvoorzien.

Actualisatie risico’s

De risico’s die samenhangen met de coronacrisis, bestrijken zoals gezegd inmiddels een breder terrein dan alleen de bezoekersaantallen en sponsoring. Afgelopen periode zijn de risico’s voor Floriade, zoals gebruikelijk, geactualiseerd. Naast de onttrekking van 7,3 miljoen, hebben we voor een totaalbedrag van 7,1 miljoen aan extra risico’s geïdentificeerd. Een groot deel van deze risico’s hebben direct of indirect te maken met de coronapandemie.

Oplossing

Als er risico’s geïnventariseerd zijn die de gemeente raken, dan moeten we daarnaar te handelen. Tegelijkertijd is het college van mening dat de gemeente voor deze crisis-gerelateerde risico’s niet alleen zou moeten staan. Daarom zijn de gesprekken met onze partners, het Rijk en de Provincie, over coronasteun geïntensiveerd. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. De kans bestaat dat het Rijk en de Provincie Flevoland de gemeente te hulp schieten om coronagerelateerde risico’s te ondervangen. Daarnaast kan het zo zijn dat dat de bezoekersaantallen mee- in plaats van tegenvallen: Floriade Expo vindt plaats in de lente/zomerperiode van dit jaar en het overgrote deel van de verwachte bezoekers aan het evenement zijn Nederlandse bezoekers. Zij hebben de afgelopen jaren weinig evenementen kunnen bezoeken, en er wordt ingeschat dat meer mensen dit jaar in eigen land op vakantie gaan en/of dagtrips maken. Dit zou een positief effect kunnen hebben op de bezoekersaantallen van Floriade Expo.

Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor nu nog geen extra middelen te reserveren voor de genoemde geïdentificeerde extra risico’s. Omdat het voor de voorbereiding van Floriade Expo belangrijk is om in volle vaart door te kunnen gaan, vraagt het college de raad toestemming om de bestaande risicoreservering waar nodig in te zetten, ook als een specifiek risico hoger uitvalt dan verwacht, en het risicobedrag voor dat specifieke risico dus wordt overschreden. Als de totale omvang van de risicoreserve dan onder de 5 miljoen mocht komen, dan legt het college een herijkte risicoreservering Floriade voor aan de gemeenteraad.

Onder deze moeilijke en snel veranderende omstandigheden werkt iedereen er hard aan om van de Floriade een succes te maken voor onze stad en onze regio. Op 14 april gaan de deuren open voor publiek. Wij hebben er onverminderd vertrouwen in dat Floriade Expo 2022, als voorjaars- en zomerevenement met een thema dat nog nooit zo actueel is geweest als op dit moment, een succes zal worden.

Dit is een persbericht van de gemeente Almere, inhoud is door ons niet gecontroleerd

Geschreven door