Waar kan nog gebouwd worden? Provincie komt met suggesties

Honderdduizend woningen of meer erbij bouwen in Flevoland de komende decennia. Hoe doe je dat?” De provincie heeft een paar mogelijkheden op een rijtje gezet waar de komende jaren gebouwd kan worden, zodat er in heel Flevoland 100.000 woningen bijkomen.

Lelystad
Meest in het oog springt de keuzemogelijkheid om te bouwen bij de kustzone tussen Lelystad en Almere. Hier zouden tussen de 15.000 en 20.000 nieuwe huizen kunen komen.

De provincie vraagt zich ook af of de capaciteit van bouwproject Warande verruimd kan worden. Door grond in Lelystad-Zuid versneld te kopen en bouwrijp te maken, wil Lelystad binnen een paar jaar 10.000 woningen bouwen.

Een andere optie die de provincie noemt is al eerder ter sprake gekomen bij de voorbereiding van Omgevingsplan 2000. “Te denken valt aan bouwen aan de noordkant, de stadsrandzone en met een sprong over de A6 aan de oostkant.”

Dronten
Voor Dronten worden drie ideeën geopperd voor uitbreidingslocaties. De eerste is de sprong over de Biddingringweg naar Dronten-Oost te maken: “Dat is in beginsel een heel omvangrijke locatie, begrensd door Hanzeweg, Hoge Vaart en Elburgerweg, waar ruimte is voor duizenden woningen.”

De tweede optie is de noordkant van Dronten: “Ontwikkelaars hebben in het verleden al voorgesteld vanuit de Hoge Vaart een zeer waterrijke woonwijk te ontwikkelen. Dat zou in beginsel ook aan de noordkant kunnen, in het gebied tussen beide vaarten die bij Ketelhaven bijeen komen.”

De derde mogelijkheid in Dronten die door de provincie wordt genoemd, staat ook al in het Omgevingsplan 2000: “De omgeving Van de Hamlaan aan de zuidkant van Dronten, een gebied waar in het verleden veel fruitteelt plaatsvond.”

Noordoostpolder
De provincie schrijft dat het de moeite waard is om uit te zoeken welke ruimte voor groei de tien dorpen rondom Emmeloord kunnen krijgen. Ook vraagt de provincie zich af of bij de Urkervaart een kans ligt om een waterrijke woonwijk te ontwikkelen.

Almere
In november 2013 heeft het kabinet de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld. Hierin staat de ambitie om 60.000 nieuwe woningen te bouwen, gerekend vanaf 2010.

Toch vraagt de provincie zich af of met de 60.000 woningen de grens bereikt is, of dat er toch misschien nog een tandje bijgezet kan worden. “Wat is de binnenstedelijke capaciteit, niet alleen in Almere Stad, maar ook in andere stadsdelen? Is het eerder gehanteerde getal van 25.000 woningen in Pampus daadwerkelijk de grens? Kunnen extra woningen langs de toekomstige IJmeerlijn van Almere Centrum richting Amsterdam IJburg bijdragen aan de financiering van die lijn?”

Hoe nu verder?
De komende maanden kunnen gemeenten reageren op de eerste aanzet van de provincie. Eind juni wordt alle informatie van de gemeenten opgehaald en bijeen gebracht in een eerste rapport. Dat kan dan in dezelfde maand worden besproken in raads- en statencommissies.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door