FC Almere belegd besloten bijeenkomst i.v.m. tuchtrechtelijke procedure.

Bij FC Almere heeft het bestuur van de club met grote afkeer kennis genomen van het bericht dat zij van de voetbalbond KNVB kregen over een tuchtrechtelijke procedure bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak) over een jeugdtrainer. Dit vanwege het vermoeden van het overtreden van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie. De tuchtrechtelijke procedure is gestart binnen een andere sportbond dan de voetbalbond. De jeugdtrainer mag vanwege het Tuchtreglement niet meer actief zijn bij de vereniging en is dan ook direct op non-actief gesteld.

Geen signalen

Hoewel bij de club tot op heden geen signalen hebben bereikt van ongewenst gedrag binnen onze vereniging heeft men 3 juni jongstleden een besloten bijeenkomst georganiseerd . Besloten omdat het gaat om leden van de vereniging die minderjarig kunnen zijn.

Veelvuldig contact

“Als bestuur van FC Almere hebben we veelvuldig contact gehad met de KNVB, de gemeente Almere en de GGD. Deze partijen, en een vertegenwoordiger van het ISR, waren bij de besloten bijeenkomst aanwezig. Deze steun is voor ons als bestuur en vereniging van groot belang geweest. Als vereniging hebben wij een vertrouwenspersoon. Mochten er leden zijn die vragen en of opmerkingen hebben dan kan via vertrouwenspersoon@fcalmere.com contact worden opgenomen. Ook de KNVB heeft een vertrouwenspersoon. Mochten er leden zijn die daar vragen of opmerkingen aan kwijt willen dan kan dat via vcp@knvb.nl”, aldus het bestuur van FC Almere.

Leden die contact willen met iemand van de GGD voor steun kunnen bellen met: 088-0029990 of de website bezoeken: www.jgzalmere.nl/contact-locaties-en-openingstijden.

Geschreven door