Forse toename aantal schuurinbraken in Flevoland

Tot nu toe zijn er dit jaar in Flevoland 73 inbraken geweest in bijgebouwen van woningen, zoals schuren, garages en kelderboxen. Ten opzichte van (dezelfde periode) vorig jaar is dit aantal toegenomen met ruim 40%. Dit terwijl het aantal woninginbraken in Flevoland juist is gedaald met ruim 17%. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde.

Woninginbraken in Flevoland

Het aantal woninginbraken in de provincie Flevoland laat een negatieve trend zien die gunstig uitpakt voor woningeigenaren en huurders. In de periode januari tot en met april 2019 waren er in totaal 370 woninginbraken in Flevoland. Dit jaar is dit aantal – in dezelfde periode – beduidend lager (17,3% minder); met 306 woninginbraken. 

Ook op landelijk niveau is sprake van dalende aantallen woninginbraken. De maatregelen tegen de coronacrisis, waaronder ook ‘zoveel als mogelijk thuiswerken’, vormen naar alle waarschijnlijkheid de voornaamste reden voor inbrekers; om woningen te vermijden. Inbrekers lijken daarentegen uit te wijken naar minder risicovolle inbraakmogelijkheden, zoals bijgebouwen.

Flinke stijging aantal inbraken in schuren

Waar de Flevolandse politie vorig jaar (van januari tot en met april) in totaal nog 52 ‘schuurinbraken’ registreerde, is dit jaar sprake van 73 inbraken (+40,4%). Ook op landelijk niveau is een stijgende ontwikkeling zichtbaar. Bekijk alle onderzoeksresultaten op de woninginbrakenmonitor van Independer, waar ook de registraties van bijgebouwen inzichtelijk zijn gemaakt.

Flevolanders dienen goed naar dekking te kijken

“Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. Als de deur gewoon open stond, geldt de dekking niet,” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. “Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.” 

Geschreven door