Havenverbond: na 40 jaar heeft Haven een nieuwe toekomst koers

Een groep van 12 organisaties (verenigd in het Havenverbond) en ruim 200 Havenaren hebben gewerkt aan een nieuw toekomstverhaal: Haven in 2040. Dat was nodig want de diverse bestaande losse plannen en projecten hadden nog niet het juiste effect. Het Havenverbond heeft die Visie voor 2040, evenals een Aanpak voor 2020-2024, deze week definitief gepubliceerd. Met deze stip op de horizon, krijgen alle vernieuwingen in Almere Haven nu en de komende jaren een duidelijke koers en versterken ze elkaar. Daar dragen de 12 organisaties aan bij, evenals Havenaren zelf.

Singelgracht symbool voor het fijne leefklimaat van Haven
De Visie voor 2040 schetst een paar duidelijke keuzes: een levendig Centrumgebied, een Dijkpark dat samen met de Havenkom en het strand een recreatie-hotspot voor Almere is, meer gemixte wijken en meer woningen voor jongeren en ouderen, meer ruimte voor Havenaren om zaken voor hun buurt zelf te doen, en het transformeren van het water dat door alle binnenring-wijken loopt tot een Singelgracht met veel groenkwaliteit waarlangs je kunt lopen, wonen, elkaar ontmoeten, bewegen en spelen. De gehele Visie en Aanpak is te lezen op www.havenhart2punt0.nl.

Eerst concept, nu definitief
Er zijn een paar veranderingen doorgevoerd tussen het concept in januari en de definitieve versie in mei. Er zijn minder woningen bedacht aan de Singelgracht, om absoluut zeker te zijn dat het toevoegen van woningen niet ten koste gaat van het groene karakter. Er is een afspraak gemaakt dat in de komende vijf jaren alvast een plan wordt gemaakt voor renovatie van veel woningen en dat duurzaamheid hierbij de ambitie is. Er is kritisch gekeken naar bereikbaarheid van het
centrumgebied en de ingrepen voor een levendig winkelgebied zijn aangescherpt. Verder is de samenhang tussen belangrijke zaken als armoede, eenzaamheid en krachtige wijken beter verbonden met ingrepen in de komende jaren.


Havenverbond maakt nu afspraken over uitvoering
De belangrijkste officiële organisaties die nu in Haven werken zijn: De Schoor, Zorggroep Almere, gemeente Almere, VMCA, Leger des Heils, De Alliantie, Almeerse Scholen Groep, GoedeStede, GGD Flevoland, Ymere, Kwintes en de ondernemersorganisatie (BIZ). Zij vormen samen het Havenverbond. In 2019 zagen ze dat de vernieuwingsactiviteiten in Haven tot nu toe onvoldoende impact hadden. Ze wilden graag een duidelijke stip op de horizon om op de lange termijn naar toe te werken en meer daadkracht in de uitvoering. Nu de Visie voor 2040 en de Aanpak voor 2020-2024 er ligt, zijn zij gestart met de uitwerking en het maken van concrete afspraken over de uitvoering. Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan lopende vernieuwingsprojecten zoals b.v. het Kustzoneproject, de verbouwing van De Overloop en de nieuwe samenwerking tussen alle centrumondernemers (BIZ). 

Geschreven door