Kogel nog niet door de kerk, maar Floriade lijkt door te gaan

Een meerderheid van de Almeerse gemeenteraad lijkt ervoor te kiezen om door te gaan met de Floriade. Dat is donderdagavond duidelijk geworden tijdens de raadsvergadering over het onderwerp. De meeste coalitiepartijen spraken zich uit vóór het evenement. “Wij blijven voorstander van de Floriade. Wij willen dat deze doorgaat in 2022”, zegt de VVD als grootste partij.

Alleen de ChristenUnie vertelde er nog niet uit te zijn. “Wij hebben op dit moment nog geen definitieve keuze gemaakt”, zo geeft fractievoorzitter Hans van Dijk aan. Hij wil eerst nog een aantal antwoorden van het college op vragen die hij heeft. De tijd was donderdagavond te kort om die antwoorden ook meteen te krijgen. Dinsdagavond wordt er verder gesproken.

Verslag van de vergadering:

19:10 uur
Vergadering is begonnen.
PvdA krijgt als eerste het woord. Fractievoorzitter Ruud de Jonge: er is veel informatie op ons afgekomen. Kwaliteit van de Floriade zal afhankelijk zijn wat deelnemers brengen. Daar maken wij ons best wel zorgen over.

Doorgaan of stoppen zijn voor de partij de enige overgebleven opties. De Jonge zet vraagtekens bij het verhaal van het college over de opbrengsten van de Floriade.

De Jonge wordt onderbroken door het CDA en Leefbaar Almere. Er wordt gediscussieerd over de kosten en opbrengsten.

PvdA laat nog in het midden of de partij kiest voor doorgaan of stoppen.

19:20 uur
De VVD als grootste coalitiepartij krijgt het woord.

“Wij blijven voorstander van de Floriade. Wij willen dat deze doorgaat in 2022.”

19:22 uur
PVV vraagt of er in coalitieverband overleg is geweest.
“Is door één van de coalitiepartners aangegeven dat het voortbestaan van de coalitie afhangt van het besluit dat u neemt?”

19:23 uur
Colette Holter (VVD) “Volgens mij is dat niet aangegeven. Wij hebben onze eigen mening.”

CDA: Vanuit het CDA is er geen druk uitgeoefend op de VVD.

Leefbaar Almere: “Wij twijfelden ook. En door ons is in elk geval geen druk uitgeoefend.”

19:25 uur
Colette Holter (VVD): “We hebben nu gezaaid. En het is ook tijd om te gaan oogsten.” Noemt de potentiële opbrengsten van de Floriade een belangrijke reden om te kiezen voor doorgaan.

19:35 uur
Verschillende partijen interrumperen de VVD met vragen. Er ontstaat een discussie over de financiële risico’s die aan doorgaan hangen.

19:42 uur
Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) merkt op dat veel positieve effecten die de VVD noemt zoals versnelde verbreding A6 en de realisatie van de woonwijk ook zonder het evenement al gerealiseerd zijn of kunnen worden.

19:44 uur
Leefbaar Almere, Kees Ahles: “Naar mijn mening zal stoppen uiteindelijk het duurste scenario zijn.”

19:45 uur
Ook het CDA lijkt te gaan kiezen voor doorgaan. De coalitiepartijen lijken allemaal achter het voorstel van het college te staan. Ziet er dus naar uit dat de Floriade gewoon doorgaat.

19:50 uur
VVD zegt dat er wel een aantal zaken verbeterd moeten worden. Zo wordt ‘het verhaal van de Floriade’ volgens de partij onvoldoende vertelt en uitgedragen.

19:51 uur
Toon van Dijk (PVV) merkt op dat dit nou juist één van de dingen was die volgens verkenner Harry van Dorenmalen cruciaal is voor de beslissing doorgaan of stoppen. “Hoe kan het dan dat de VVD toch zegt: doorgaan?”

19:52 uur
VVD: Er is best al wel een stap gemaakt. Maar de volgende stap is zorgen dat die boodschap bij de juiste mensen aankomt. De marketing moet beter.

20:05 uur
Eenmansfractie NIDA: Almere is een stad van experimenteren. De Floriade mag je zien als één groot experiment. Wel een duur experiment. “Beter iets dan niets zeg ik.” Voorstel wat op tafel ligt geeft ons de mogelijkheid Almere verder op de kaart te zetten.

20:10 uur
CDA: “Er zijn al enkele spoilers weggegeven door de verschillende interrupties die gepleegd zijn. Zie dat de doelstellingen van de Floriade gewoon nog uitgevoerd kunnen worden.” Fractievoorzitter Bastiaan Malotaux heeft het nog niet hardop gezegd, maar uit zijn woorden valt op te maken dat de partij kiest voor doorgaan.

20:22 uur
Toon van Dijk (PVV): “De Floriade is het hoofdpijndossier geworden dat de PVV voorspelde. De bloemetjestentoonstelling die Almere niet meer dan 10 miljoen zou kosten heeft inmiddels een prijskaartje van meer dan 60 miljoen.”

“In de achterkamertjes is door de coalitie al besloten dat de Floriade door moet gaan.”

20:35 uur
Kees Ahles (Leefbaar Almere): “De gedachte dat alles al in de achterkamertjes is gesmeed is op niets gebaseerd.”

20:36 uur
10 minuten schorsing

20:47 uur
Jan Lems (D66) plaatst wel enkele kritische kanttekeningen, maar de partij is duidelijk: “Voorzitter: wij willen dat we doorgaan. Laten we als Almere de moed – en misschien moet ik wel zeggen: de ballen hebben – om dit tot een goed einde te brengen.”

20:58 uur:
Eenmansfractie Respect Almere: “Als Respect Almere zeggen we: trek de stekker eruit.”

21:00 uur
ChristenUnie: “Wij hebben op dit moment nog geen definitieve keuze gemaakt.” Fractievoorzitter Hans van Dijk stelt een hoop vragen aan het college. Wil die antwoorden afwachten en bespreken met de rest van zijn fractie. ChristenUnie is daarmee de enige coalitiepartij die zich nog niet uitspreekt voor doorgaan.

21:05 uur
SP: “Deze stad heeft vele andere problemen. Daar moet het geld naartoe. De enige toeristen die straks op de Floriade afkomen zijn ramptoeristen.”

21:18 uur:
Johan de Leeuw (eenmansfractie AP/OPA): partij vraagt aandacht voor het geldtekort in de zorg. Spreekt zich uit om te stoppen met de Floriade.

21:20 uur
Leefbaar Almere, Kees Ahles: Het allereerste gevoel dat in onze fractie leefde toen de coronacrisis uitbrak was dat uitstel wel eens heel logisch zou zijn. Onderzoek maakte vervolgens duidelijk dat corona geen juridische reden voor afstel oplevert. Stoppen zou financieel gezien wel eens heel slecht kunnen aflopen. Ahles verwijst naar een geheime bijeenkomst waarin raadsleden zijn bijgepraat over risico’s die daaraan kleven.

21:39 uur
Als laatste aan het woord: Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren. “Van alle mooie praatjes en plaatjes komt weinig terecht.”

GroenLinks spreekt Luijendijk aan: “U was eerst altijd voorstander van de Floriade.” Uit zijn reactie blijkt dat het standpunt inmiddels is veranderd. Luijendijk maakt een opsomming van zaken die niet goed zijn gegaan de afgelopen maanden en jaren.

21:50 uur
De vergadering duurt tot 22:00 uur. Maar klaar is men nog niet. College moet bijvoorbeeld nog met een reactie komen op vragen. Discussie nu over hoe verder te gaan. Bijvoorbeeld volgende week dinsdag verder. Anderen suggereren om vanavond door te gaan.

22:00 uur
Vergadering klaar. Besloten is om dinsdag verder te praten. Maar alles wijst er op dit moment op dat er een meerderheid is voor het scenario doorgaan.

Preview centre
Voorafgaand aan de bijeenkomst in het stadhuis zijn raadsleden door de Floriade BV bijgepraat over hoe het met de voorbereidingen gaat. Floriade-directeur Pieter Cloo gaf daarbij ook wat meer prijs over het Floriade preview centre dat binnenkort open moet gaan.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door