Veerkracht in tijden van corona

In de hele zorgsector en ook in de Flevolandse jeugdhulp is het deze coronaperiode alle hens aan dek. Tegelijk zien we ook dat mensen zich aanpassen en initiatieven nemen om anderen te helpen. We leren hoopvolle lessen die we kunnen meenemen naar de toekomst. Het programma Zorglandschap Jeugd Flevoland zet de lessen uit de eigen regio op een rij in de digitale uitgave ‘Op afstand verbonden: veerkracht in de Flevolandse jeugdhulp in tijden van corona’.

De uitgave is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Flevolandse (pleeg)ouders, jongeren, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en Hogeschool Windesheim. Zonder de ogen te sluiten voor de ingrijpende impact, zien zij dat de crisissituatie helpt om hardnekkige patronen te doorbreken. Een van de betrokken beleidsadviseurs zegt niet voor niets: “Je moeten aanpassen, boort creativiteit aan: hoe kunnen we het wél realiseren? Deze grondhouding biedt ruimte voor ontwikkeling.” Ook kinderen, jongeren en ouders zien soms opvallende voordelen in de coronamaatregelen. Uiteraard zijn er ook omstandigheden die gezinnen en professionals het liefst zo snel mogelijk achter zich laten.

Bekijk de nieuwste inzichten die volgens jeugdhulpregio Flevoland kunnen bijdragen aan betere jeugdhulp. De Flevo Academie Jeugd van Hogeschool Windesheim helpt om alle opgedane inzichten in de praktijk te blijven brengen.

Geschreven door