Webinar ‘Tips voor Tozo 2.0’

Informatief en interactief webinar over Tozo 2.0 om direct tot een geslaagde aanvraag te komen

Fouten en lang wachten voorkomen

Liep u bij de aanvraag van Tozo 1.0 tegen problemen aan? Of bleek uw aanvraag niet volledig ingevuld waardoor u langer op uw bijdrage moest wachten? Tijdens dit webinar kijkt Zelfstandigenloket Flevoland met u naar de belangrijke punten van Tozo 2.0 en leert u hoe u de aanvraag in één keer goed invult. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.

Over Tozo 2.0

De Tijdelijk Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers is een steunmaatregel van de Nederlandse overheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Zij voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Nadat de Tozo 1.0 beschikbaar werd gesteld voor de periode van maart-mei 2020 heeft de Nederlandse overheid de Tozo 2.0 beschikbaar gesteld voor de periode juni-september 2020. De Tozo 2.0 is vanaf 1 juni aan te vragen via het Zelfstandigenloket Flevoland.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Tozo 2.0

Veranderingen t.o.v. Tozo 1.0

Tozo 2.0 is op verschillende gebieden aangepast t.o.v. de voorwaarden van Tozo 1.0. Hieronder leest u de belangrijkste verschillen:

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt i ndat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2.0.
  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of failissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo 2.0.

Wanneer?

Vrijdag 5 juni 10.00-11.00 uur

Kosten

Gratis

Geschreven door