Uitbreiding coronasteun vanwege nieuwe lockdown

Zondag 19 december 2021 is ons land opnieuw in lockdown gegaan. Dit is weer een flinke klap voor iedereen, ook voor de ondernemers in Flevoland.

Het kabinet wil de werkenden en ondernemers ondersteunen en verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2022. Zelfstandig ondernemers die in Flevoland wonen die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud kunnen bij het Zelfstandigenloket Flevoland een aanvulling op het inkomen aanvragen (Bbz).

Hiervoor wordt uw vermogen niet getoetst en u kunt het aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal de 1e van de vorige maand.

Belangrijke informatie over het Tozo bedrijfskrediet

Per 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Heeft u de afgelopen tijd het Tozo bedrijfskrediet ontvangen? Dan was afgesproken dat u vanaf 1 januari 2022 zou starten met terugbetalen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Geschreven door