Flevoziekenhuis en Philips willen samen innovatieve zorg realiseren

Het Flevoziekenhuis en Philips hebben voor de duur van 10 jaar een overeenkomst afgesloten voor een Innovatie Partnership om samen innovatieve zorg te realiseren in de regio Almere. De partijen gaan de komende jaren de zorg continu verbeteren en optimaliseren.

De samenwerking tussen de twee partijen heeft vier doelen:

Het realiseren van de strategische doelstelling ‘de juiste zorg op de juiste plek’ met behulp van innovaties en een optimale inzet van (medische) technologie het moderniseren van zorg en het daarvoor versterken van communicatie tussen het Flevoziekenhuis en haar patiënten en partners in de zorgketen de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroten door het ontzorgen van zorgprofessionals en het moderniseren van werkprocessen Kostenbesparing en het verbeteren van rendement van technologie.

“Er komen veel uitdagingen op ons af. Het Flevoziekenhuis biedt kwalitatief uitstekende zorg in – en wanneer dat kan – buiten het ziekenhuis. We willen onze patiënten beter bij de zorg betrekken, met behulp van technologische oplossingen. We werken nauw samen met alle partners in de zorgketen en in het bijzonder met onze alliantiepartners. Samen moeten we de zorg vernieuwen, maar ook betaalbaar houden. In Philips vinden we een toekomstbestendige partner voor vernieuwende oplossingen voor onze strategische opgaven”, aldus Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

“Door ons brede portfolio kunnen we het Flevoziekenhuis helpen bij haar ambities en de uitdagingen waar zij voor staat,” zegt Henk Valk, CEO bij Philips Benelux. “In deze samenwerking gaan we als partners werken aan het realiseren van een toekomstbestendig ziekenhuis. Innovatie is het belangrijkste onderdeel, maar ook goede educatie, onderhoud en service van onze technologie is van enorm belang om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren. In alle opzichten kunnen we elkaar versterken en helpen om de zorg te verbeteren, samenwerking is hierbij cruciaal en de toekomst.”

De komende tijd worden projecten gestart om patiëntenmonitoring in het ziekenhuis uit te breiden en om trans- en extramurale zorg beter te faciliteren. Iedere partij stelt een programmamanager aan. Onder leiding van deze programmamanagers gaan partijen aan de slag, met als doel (medische) technologie optimaal in te zetten om de zorg daarmee te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij worden medewerkers ontzorgd. De partijen stellen jaarlijks een educatieplan op voor de kennisontwikkeling van zorgverleners en medisch

technici in het ziekenhuis om zo de technologie van Philips optimaal en efficiënt in te kunnen zetten voor patiëntenzorg.

Tijdens de looptijd van het contract treedt Philips op als voorkeursleverancier van beeldvormende medische systemen, zoals MR, CT, echografie en patiëntmonitoringssystemen. De aanschaf van apparatuur wordt georganiseerd door middel van een meerjarenplan voor medische technologie om de kosten voor het ziekenhuis te verlagen en inzichtelijker te maken. Het Flevoziekenhuis krijgt vroegtijdig inzicht in nieuwe oplossingen van Philips om zo te zorgen dat de juiste apparatuur op het juiste moment wordt aangeschaft. Het Flevoziekenhuis heeft de ambitie om nieuwe innovatieve oplossingen van Philips snel te kunnen gebruiken voor de zorg van patiënten en/of om de werkervaring van medewerkers te verbeteren.
Foto-onderschrift

Ondertekening van de overeenkomst tussen Flevoziekenhuis en Philips – Anita Arts (voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis), eerste rij tweede van rechts. Henk Valk (CEO Philips Benelux) eerste rij tweede van links.

Geschreven door