Gemeente: tekorten onhoudbaar

De kwaliteit van de stad komt in gevaar door uitblijven van rijkssteun aan Almere. Dat schrijft het college in een noodkreet aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Almere komt ernstig in financiële problemen door korting op het gemeentefonds. Ook de gevolgen van de coronacrisis komen hard aan, waarschuwt de brandbrief aan Den Haag.

De gemeente moet bijvoorbeeld jaarlijks 10 miljoen euro toeleggen op de jeugdzorg. Maar ook andere zorgtaken komen in gevaar. Aanvullende bijdragen van het rijk zijn onontkoombaar, vinden burgemeester en wethouders.

Het college wil de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, bedrijven en instellingen tot een minimum beperken. De miljoenenlast die daarvan het resultaat zal zijn heeft grote gevolgen voor de stad.

“Nu al hebben wij forse besparingen ingezet op het welzijnswerk, beheer en onderhoud van de stad en bereiden wij ingrepen voor in de jeugdzorg en in de WMO”, waarschuwt de brief. Investeren in de stad en de leefbaarheid komen in gevaar, zegt het college.

Geschreven door