D66 Almere pleit voor goede en betaalbare jeugdzorg

D66 Almere vindt dat de alsmaar oplopende kosten in de jeugdzorg veel te gemakkelijk geaccepteerd worden. Volgens woordvoerder zorg Meke Smeulders is goede jeugdzorg betaalbaar mits de goede keuzes worden gemaakt. “De gemeente moet nu echt de regie gaan pakken”

In een artikel van D66 Almere legt fractie-assistent Meke Smeulders uit op welke wijze goede jeugdzorg in Almere kan bestaan die tegelijkertijd betaalbaar is. Dat vergt in haar opinie een wijziging in het denken over jeugdzorg.

“Ik wil af van het beklemmende uitgangspunt dat we de jaarlijks stijgende kosten voor jeugdzorg als een gegeven zien. Daar moeten we echt van af. De heersende gedachte is dat je slechts kan kiezen uit twee smaken: óf goede jeugdzorg óf betaalbare jeugdzorg. Ik ben het daar niet mee eens: goede jeugdzorg ís betaalbaar, maar dan zul je wel als gemeente het nodige moeten veranderen. Dat vergt visie en actie”, licht Meke toe.

In Almere zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdzorg. Die rapporten geven duidelijke handvatten om de kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beperken. Zo worden er bijvoorbeeld concrete aanbevelingen gedaan voor de jeugd-ggz. Ook is het eindrapport van de Rekenkamer gepresenteerd.

Meke vervolgt: “Mijn artikel is geschreven ruim voordat het rekenkamer-rapport uitkwam, ik ben wel blij dat we het over dezelfde dingen hebben. Laten we daar dan ook in Almere mee aan de slag gaan. Het jammere is dat al die handvatten tot nu toe alleen maar samengevat zijn in een beperkt aantal maatregelen om kosten te beperken. Een denkfout én een gemiste kans. Wij zeggen tegen de gemeente: ontwikkel een visie op jeugdzorg, maak doelstellingen voor de komende jaren en werk samen met een selectie van zorgaanbieders aan deze doelen.

We vragen ook aandacht voor een goede toegang: bestempel niet ieder licht probleem als afwijking. Er komen veel te veel kinderen met licht afwijkend gedrag of zelfs gewone opgroei- en opvoedproblemen in te uitgebreide zorgtrajecten terecht. Dat is onnodig, je kan veel meer gebruik maken van laagdrempelige programma’s die kinderen, ouders en leerkrachten ondersteunen. Dat is beter en goedkoper. Aan de andere kant verhindert ons eigen systeem nu dat jongeren met ernstige, complexe problemen tijdig de juiste hulp krijgen. Dit leidt echt tot heel schrijnende situaties.

Als het gaat om de balans tussen financiën en resultaat kan er in Almere ook het nodige worden verbetert. Het zogenaamde “uurtje-factuurtje” moet op de schop in de ogen van D66.

“We hebben nu in Almere een groot aantal aanbieders van jeugdzorg. Het komt erop neer dat iedere aanbieder die aan een bepaalde set eisen voldoet jeugdzorg in Almere mag geven. Het is onmogelijk om grip te houden op al deze aanbieders en samen werken aan de doelen al helemaal niet. Al die aanbieders gaan natuurlijk ook niet niks doen; aanbod schept ook vraag. Maak voor lichte, voorspelbare vormen van zorg gebruik van vaste bedragen; je kent de vraag, dus pas het aanbod hierop aan. Voor de complexe vormen van zorg ben ik voorstander van een model dat veel meer uitgaat van de doelen die we met elkaar willen bereiken. Hierbij maakt de gemeente afspraken met zorgaanbieders over de gewenste resultaten, de kwaliteit van de zorg én het budget. Goede én betaalbare jeugdzorg is echt mogelijk, het is tijd dat we dat we dat nu realiseren”, aldus D66-er Meke Smeulders.

Rapport downloaden? klik hier

Geschreven door