Miljoenen extra beschikbaar voor jeugdzorg

De gemeente Almere krijgt 7 miljoen euro extra van de Rijksoverheid om de problemen in de Jeugdzorg op te lossen. Het bedrag is eenmalig en is bedoeld voor dit jaar. Dat blijkt uit de zogenoemde meicirculaire. Dat is een document waarin het Rijk de gemeentes informeert over hoeveel geld zij uit het gemeentefonds krijgen.

In april werd al duidelijk dat de gemeenten extra geld van het Rijk krijgen maar zij wisten niet hoeveel. Het kabinet heeft in totaal 613 miljoen euro beschikbaar gesteld om acute problemen in de jeugdzorg op te lossen. Het geld wordt onder meer ingezet voor de uitbreiding van de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz om aan de grotere zorgvraag te voldoen. Ook worden de wachttijden voor specialistische jeugdzorg in de regio aangepakt.

Ook de gemeente Urk zegt incidenteel geld te hebben ontvangen voor de jeugdzorg. Het gaat om een bedrag van 578.000 euro extra in 2021. Het is niet duidelijk of en hoeveel geld de overige vier Flevolandse gemeenten krijgen voor de jeugdzorg.

Komende jaren ook extra geld voor Almere
Vanaf 2022 krijgt de gemeente Almere nog eens 2,6 miljoen euro extra per jaar voor de jeugdzorg. Dat komt door de invoering van het zogenoemde woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 2022. Hierdoor zal de gemeente Almere zelf de rekening moeten betalen wanneer Almeerse kinderen bij pleeggezinnen in een andere gemeente verblijven. Tot nu toe belanden deze rekeningen bij de gemeente waar een Almeers kind verblijft. Zo verblijven relatief veel Almeerse kinderen op Urk. Daar zijn afspraken over gemaakt tussen beide gemeenten.

Meer geld uit Den Haag
Begin deze maand heeft het demissionaire kabinet toegezegd dat het ruim 1.3 miljard euro extra gaat uittrekken voor de jeugdhulp in 2022. Het is nog niet duidelijk wat de Flevolandse gemeenten daarvan krijgen. Een woordvoerder van de gemeente Almere verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid daarover.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door