Dienstregeling bussen weer volledig

Als maandag 17 augustus de scholen in Almere weer beginnen, rijden alle stadsbussen weer volgens de vaste dienstregeling.

Voor de R-netlijnen geldt de vakantiedienstregeling, waarbij er bij de lijnen 322 en 326 extra ritten zijn toegevoegd. Daarnaast houdt het busbedrijf in verband met corona, extra bussen stand-by, die ingezet worden wanneer het te druk wordt.


De dienstregeling van de R-net lijnen 322 en 326 wordt vanaf 17 augustus meer gespreid. Dat betekent dat de bussen, in tegenstelling tot de gebruikelijke dienstregeling, vaker buiten de spits starten met rijden.

Dat is besloten na gesprekken met scholen in Almere en Amsterdam. De lesroosters van de scholen en de dienstregeling zijn op elkaar afgestemd ten behoeve van een betere spreiding van het aantal studenten in de bussen. De dienstregeling geldt tot en met 12 december 2020.

Geschreven door