Gevaarlijke slinger in blauw pad

Bewoners van de flat Silverline in Stad maken zich zorgen over de route van het nieuwe blauwe pad dat zich langs hun gebouw slingert.

Het onderdeel van Rondje Weerwater maakt hier een merkwaardige bocht en kruist op gevaarlijke wijze de toegangsroute naar hun parkeerterrein.

Het nieuwe tracé langs het Weerwater kan nu al gebruikt worden. Bij de Weerwaterhaven zorgt een vreemde bocht voor een aansluiting op het voetpad naar de brug.

Het pad voor hardlopers en skeeleraars kruist hier het bestaande fietspad en gaat verder op het voetpad. De veiligheid van voetgangers kan daardoor in het geding raken.

Gevaarlijk is de situatie volgens omwonenden door de kruising met autoverkeer van de Silverline. Mensen in de buurt vrezen dat vooral fietsers op het blauwe pad conflicten met ander verkeer opleveren.

De route van Rondje Weerwater is bedoeld voor recreatief gebruik, maar vermenging met wielrijders is niet uitgesloten.

Geschreven door