Mondkapjesplicht alleen na overleg

Als in Almere het dragen van een mondkapje algemeen verplicht wordt, gebeurt dat niet zonder overleg met de gemeenteraad.

Burgemeester Weerwind zegt alleen in acute gezondheidskwesties aan de raad pas achteraf verantwoording af te leggen. Over welke gevallen dat gaat, wil hij niet vooraf vastleggen.

In de raad bestond ongerustheid over het democratisch gehalte van een mondkapjesplicht. VVD’er Ellian vindt dat alleen een gekozen orgaan, zoals de gemeenteraad, zo’n plicht kan opleggen.

De noodverordening van de Veiligheidsregio Flevoland geeft die bevoegdheid aan de burgemeester. “Ik zou de eerste zijn die zo’n kapje draagt, maar het is onwenselijk dat niet een vertegenwoordigend orgaan dat beslist”, aldus de liberaal donderdagavond.

Ellian: “Het gaat nu om beperking van onze grondrechten. Dan is vertrouwen geven niet voldoende.”

Weerwind wil een verplichting altijd in samenspraak besluiten: “Ik weeg argumenten van de raad mee en zal uiteindelijk buigen voor de raad, maar als voorzitter van de Veiligheidsregio moet ik aanwijzingen van de minister uitvoeren.”

Geschreven door