Burgemeester Weerwind: ‘Het kabinet luistert niet altijd naar ons’

Het kabinet luistert vaak wel naar onze adviezen, maar lang niet altijd. Dat zei voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland Franc Weerwind maandagavond tegen raadsleden uit Noordoostpolder.

Weerwind is lid van het Veiligheidsberaad, waarin alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s zitten. Zij overleggen sinds het begin van de coronacrisis wekelijks met elkaar en met de betrokken ministers.

Weerwind legde aan de raadsleden uit hoe de dingen het afgelopen jaar zijn verlopen. Tot 1 december nam de Almeerse burgemeester op basis van noodverordeningen beslissingen, als die met corona te maken hadden, voor de andere burgemeesters in Flevoland. Weerwind denkt dat dat goed is gegaan, want geen enkele collega heeft in die tijd kritisch gereageerd op die beslissingen. “Vanaf 1 december is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan en zijn de burgemeesters weer zelf de baas. Dus vanaf dat moment moet ook weer verantwoording aan de gemeenteraad worden afgelegd”, legde Weerwind uit.

Welzijnscrisis
De raadsleden uit Noordoostpolder wilden vooral van Weerwind weten wat er in dat Veiligheidsberaad wordt besproken. Ze vinden het opvallend dat over die besprekingen eigenlijk alleen maar naar buiten komt of maatregelen al dan niet te handhaven zijn door de burgemeesters. Weerwind antwoordde daarop dat dat inderdaad wel de kern is van het Veiligheidsberaad. “Maar we zijn ook allemaal lokale bestuurders en weten dus ook wat er leeft in onze gemeentes. Dit is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een welzijnscrisis. Het heeft een enorme impact op individuen, jong en oud. Wij willen dat het kabinet dat beseft en we geven daar ook duidelijke adviezen over mee. Die luistert daar niet altijd naar kan ik u melden, maar het kabinet is de regering en die beslist”, aldus Weerwind.

Grote eenzaamheid
De raadsleden uitten tijdens het gesprek zorgen over de grote eenzaamheid die door de coronamaatregelen leeft. “We gaan liever gelukkig dood dan in eenzaamheid” en “Kom alsjeblieft binnen! Ik moet ergens aan dood gaan, ik heb jullie nodig”, zijn uitspraken die de raadsleden om zich heen horen. De eenzaamheid wordt zo groot, dat mensen zich niet meer aan de regels houden, denken ze. Weerwind zei daarover dat de eenzaamheid een worsteling is, “maar gedrag is nu nog steeds het enige vaccin”.

Lokale maatregelen
De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland legde verder uit dat het nog niet mogelijk is lokale aanpassingen te doen aan de maatregelen. Omdat Noordoostpolder een landelijk gebied is en er dus misschien andere dingen mogelijk zijn, leefde die vraag bij raadsleden. De situatie in het hele land is nu nog ‘zeer ernstig’ en het aanpassen kan volgens Weerwind pas als de crisis minder erg wordt. “Er is nu weinig tot geen ruimte voor regionale of lokale maatregelen.”

Geschreven door