Aandacht voor laaggeletterdheid Almere in de Week van Lezen en Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 7 t/m 13 september de Week van Lezen en Schrijven om zo aandacht te vragen voor laaggeletterdheid in Nederland. In Almere heeft naar schatting 13% tot 16% van de volwassenen tussen de 18 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven.

Dit maakt deze mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. Daarom is ook dit jaar door een aantal lokale organisaties een mooi programma opgezet om extra aandacht te vragen voor deze problematiek. 

Activiteiten Almere

In verband met de coronamaatregelen is het programma van de Week van Lezen en Schrijven aangepast. De fysieke bijeenkomsten zijn niet, of zeer beperkt toegankelijk om zo te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. 

Vanaf 7 september 2020: Doe mee met taal Quiz

Wat ervaar je als je moeite hebt met lezen en schrijven? Waar kan je terecht als je hiervoor hulp zoekt? Wat kun je doen om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven? Om hier een beeld van te krijgen, hebben de VMCA, Humanitas, De Schoor, het ROC, De Nieuwe Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Almere een digitale quiz gemaakt. De quiz kun je tijdens de Week van Lezen en Schrijven vinden op de website www.doemeemettaal.nl/quiz. 

7 september 2020: Het Almeers Dictee

Om aandacht te vragen voor het belang van taal en de aanpak van laaggeletterdheid wordt op maandag 7 september het jaarlijkse Almeers Dictee gehouden. Dit jaar schrijft de Almeerse schrijfster Ilse Ruijters het dictee en leest burgemeester Franc Weerwind het voor. De avond wordt gepresenteerd door Fadoua Alaoui. Het Almeers Dictee wordt georganiseerd door de Nieuwe bibliotheek, Metafoor en de gemeente Almere. 

9 september 2020: Ondertekening Almeers Taalakkoord

Op 9 september vindt de ondertekening van het Almeers Taalakkoord plaats. In dit taalakkoord spreken lokale organisaties met elkaar af om zich extra in te zetten voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere en om daarbij samen te werken. De Nieuwe Bibliotheek en De Schoor hebben hiervoor in 2019 het initiatief genomen. Namens de gemeente Almere ondertekent wethouder Roelie Bosch het akkoord. 

10 september 2020: Opening Informatiepunt Digitale Overheid en Digiwijzer Almere

Op 10 september wordt het Informatiepunt Digitale Overheid in de Nieuwe Bibliotheek geopend en de website Digiwijzer Almere gelanceerd. Het informatiepunt is er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. 

Nieuwe naam

De afgelopen vijftien jaar werd jaarlijks de Week van de Alfabetisering georganiseerd. Nu kiest Stichting Lezen en Schrijven voor een nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven. Deze naam klinkt toegankelijker en is voor iedereen te begrijpen, waardoor het beter aansluit bij de doelgroep. Meer informatie over de week van lezen en schrijven 2020 is te vinden op www.lezenenschrijven.nl.

Geschreven door