Goud in Almere | Financiële regeling

Deelnemers aan de netwerken van Goud in Haven (‘Thuis in Haven’) en Almere Stad kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun initiatief of project dat het doel van Goud in Almere ondersteunt. Het gaat om initiatieven en projecten voor ouderen vanaf 65 jaar die vereenzaming voorkomen,  hen stimuleren en/of ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen of ouderen ondersteunt om mee te blijven doen aan de Almeerse samenleving. 

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag van een financiële vergoeding staat op Almere Kracht. Hebt u een vraag? Dan kunt u een mail sturen aan goudinalmere@almere.nl.

Goud in Almere 
De komende jaren stijgt het aantal 65-plussers in Almere sneller dan in de rest van Nederland. Deze vergrijzing vraagt iets van de stad op het gebied van o.a. wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Er gebeurt al veel in de stad: er zijn bewonersinitiatieven, organisaties die projecten opzetten en beleid dat ontwikkeld wordt. Goud in Almere verbind en faciliteert deze initiatieven. Als netwerk hebben we een gezamenlijk doel: Een Almere waarin je waardig oud kunt worden, waarbij het accent waardig benadrukt ‘met kwaliteit van leven’ én dat ouderen van waarde zijn voor Almere, hun buurt en omgeving.

Initiatieven

Op dit moment is Goud in Almere actief in Almere Haven waar het lokale netwerk ‘Thuis in Haven’ is opgestart en actief samenwerkt aan initiatieven. In Almere Stad is begonnen met een enquête onder professionals, vrijwilligers en actieve bewoners als eerste verkenning van wat er gebeurt en wat er nodig is. Binnenkort gaan wij in gesprek met maatschappelijk partners in Almere Stad om de opgave van Goud in Almere daar samen vorm te geven.

Enquête vergrijzing in Almere Stad

In Almere Stad neemt de vergrijzing de komende jaren toe. Goud in Almere heeft aan professionals, vrijwilligers en actieve bewoners via een enquête gevraagd wat er nodig is in Almere Stad om te waarborgen dat ouderen er met kwaliteit van leven kunnen wonen.

Meer informatie

Wilt u deelnemen aan het startende netwerk in Almere Stad, hebt u een andere vraag of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via goudinalmere@almere.nl.

Geschreven door