Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een beroep doen op het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (Now). Dat is een nieuwe deeltijd-WW-regeling. Organisaties met meer dan 20% verwacht omzetverlies kunnen tot 90% financiële tegemoetkoming krijgen voor de loondoorbetaling van hun werknemers. 

Deze tijdelijke regeling maakt deel uit van het corona-steunpakket van het Rijk. Het UWV gaat de Now-regeling uitvoeren. Werkgevers kunnen een beroep doen op het Now voor maximaal drie maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot uiterlijk 31 mei. Het UWV verwacht binnen twee tot vier weken een voorschot uit te kunnen keren.

Doelgroep

De Now-regeling geldt voor alle werkgevers met een verwacht omzetverlies door de coronamaatregelen van meer dan 20%. De regeling is ter compensatie van de loonkosten van werknemers: alle vaste, tijdelijke en oproepmedewerkers die in loondienst zijn bij een organisatie, uitzendbureau of payrollbedrijf. En voor degenen die sociale premies voor WW, ZW of WIA hebben betaald, zoals werkgevers die zelf in loondienst van de organisatie zijn. 

De regeling geldt niet voor directeuren met een managementfee via hun holding of (interim) dividend. En voor zelfstandige ondernemers en zzp’ers geldt de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). (Para)medische organisaties die door zorgverzekeraars worden betaald, vallen ook niet onder de Now-regeling.

Voorwaarden

Werkgevers moeten wel 100% van het loon blijven doorbetalen in de aangevraagde periode en de werknemers moeten in dienst blijven. Werkgevers mogen dan geen ontslagvergunning aanvragen bij de rechter om bedrijfseconomische redenen.

Meer informatie: uwv.nl/NOW

Geschreven door