Nieuw zonnepark langs A27

Nabij de A27 wordt op 20 hectare grond een nieuw zonnepark aangelegd. De Almeerse Energiecorporatie De Groene Reus werkt daarin mee.

De zonnepanelen verschijnen op de plek bij de aansluiting op de A6 waar nu windmolens staan. Deze turbines worden gesloopt en de aansluiting op het lichtnet kan gebruikt worden voor het zonnepark.

Volgens de initiatiefnemers kan het park volgend jaar klaar zijn. Het kan 23 Mega Watt opleveren. Dat is voldoende voor 7000 huishoudens. Almeerse huishouders krijgen het aanbod in het project deel te nemen.

De gemeente staat positief tegenover het plan om de landbouwgrond deze bestemming te geven. Binnenkort wordt een subsidieaanvraag gedaan.

Geschreven door