Vattenfall geeft groen licht voor bouw Symbizon

Vattenfall gaat in mei beginnen met de bouw van zonnepark Symbizon in Almere. In dat park zal de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt worden getest.

Doel van het zogeheten Symbizon-project is om te laten zien dat akkerbouw en zonnepanelen goed kunnen samengaan. Een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt houdt het land in stand voor voedselproductie, verbetert de ecologische eigenschappen en levert tegelijkertijd een positieve business case op voor Vattenfall en de agrariër.

Het zonnepark komt aan de Kievitsweg in Almere, gelegen in de oksel van de snelwegen A6 en A27.  De ondergrond wordt door het Rijksvastgoedbedrijf voor dit doel uitgegeven voor de duur van het project. De bouw start in mei en zal naar verwachting in de zomer worden afgerond.

In het zonnepark worden rijen met panelen afgewisseld met stroken waar diverse gewassen worden geteeld voor de biologische landbouw. Daardoor worden per hectare veel minder zonnepanelen aangelegd dan gebruikelijk is. Om te zorgen voor voldoende energie-opbrengst wordt gebruik gemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen. Daarmee wordt het gereflecteerde licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen opgevangen en gebruikt voor de productie van zonne-energie. Ook gaan de panelen meedraaien met de zon om de opbrengst te maximaliseren. Het park krijgt een vermogen van 0,7MWp.

Tijdens het vierjarige pilot project ontwikkelt TNO in samenwerking met Vattenfall en Aeres Hogeschool een zonvolg-algoritme, dat verschillende factoren bijhoudt, zoals de gewasopbrengst, energieopbrengst en de effecten van kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid. Aeres Hogeschool, ERF BV en Hemus monitoren het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en gebruiksgemak voor de boer. Deze partijen hebben al ruime ervaring opgedaan in strokenteelt landbouw

Over Symbizon

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet van grootschalige duurzame energie nodig. Dat legt beslag op onze ruimte zowel op land als op zee. Vanuit onze samenleving zijn er bedenkingen over het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel kan worden geproduceerd. Vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap slaan TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de handen ineen. In het Symbizon-project onderzoeken deze partijen de combinatie van een zonne-energiepark met strokenteeltlandbouw om nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te verkrijgen. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken

Geschreven door